Informasjon fra IDG New Media - http://www.newmedia.no

Viktig: asco-o@o-o.lt.


Et Virus ble funnet i en e-post du har sendt.
E-post skanneren avbrøt og stoppet hele meldingen før den nådde mottager.

Det er rapportert at Virus er av typen:

 virus WORM_MYDOOM.A


Vær vennlig å oppdatere dine virus verktøy eller kontakt ditt
IT personell så snart som mulig, da du har et virus på din maskin.


E-posten du sendte hadde følgende adresser:
 
MAIL FROM: asco-o@o-o.lt
RCPT TO:  charlotte@jomfrureiser.no 
 
... og med følgende meldingshode:

From:  asco-o@o-o.lt
To:   charlotte@jomfrureiser.no
Subject: test
Date:  Fri, 30 Jan 2004 16:36:55 +0200


Den orginale meldingen er tatt vare på i:
 
 mailscan2:/var/spool/qmailscan/quarantine
 
hvor System Anti-Virus Administrator videre kan diagnostisere den.
 
E-post skanneren rapporterte følgende når meldingen ble skannet:
 
--- 

---iscan results ---
Virus Scanner v3.1, VSAPI v5.420-0629
Trend Micro Inc. 1996,1997
	Pattern version 751
	Pattern number 49294
Configuration: -a -r -nl -c1 -c2 -u -s
Directory /var/spool/qmailscan/mailscan2107547306931327608
	/var/spool/qmailscan/mailscan2107547306931327608/1075473072.27634-0.mailscan2
	/var/spool/qmailscan/mailscan2107547306931327608/data.exe
*** Found virus WORM_MYDOOM.A in file /var/spool/qmailscan/mailscan2107547306931327608/data.exe
	/var/spool/qmailscan/working/new/mailscan2107547306931327608
		check compressed file:data.exe
		decompress ok:data.exe
*** Found virus WORM_MYDOOM.A in file /var/spool/qmailscan/working/new/mailscan2107547306931327608
***	 1 data.exe in /var/spool/qmailscan/working/new/mailscan2107547306931327608(type Mime Base 64)

==============================
Directory:
	Searched : 1
File:
	Searched : 3
	  Scan : 3
	Infected : 2
	Infected : 2(Include files been compressed)
Time:
	Start : 1/30/04 15:31:12
	 Stop : 1/30/04 15:31:12
	 Used : 00:00

---