the best carpets ever seen at http://triple-double-u.com

asco-o@o-o.lt wrote:

> |||||   ||||| |||||   ||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||||||
> XXXXX_____XXXXX XXXXX   XXXXX OOOOOXXXXXOOOOO gdamjmgajgwptmjmjm
> XXX/X_____X\XXX XXX X   X XXX OOOXOXXXXXOXOOO jmkdadbdjojgtpwgmj
> X/X/XXX_XXX\X\X X X XXX XXX X X OXOXOOOXOOOXOXO damjmjadjmmjmwgjpt
> |X|XXX|_|XXX|X|  X XXX  XXX X  XOXOOOXXXOOOXOX wjmadjmwpt.SøksmĂ
> X\X\X_____X/X/X X X X   X X X OXOXOXXXXXOXOXO ¸yellø chelog bi
> XXX\___X___/XXX XXX  X  XXX OOOXXXXOXXXXOOO ltilhelmiafjovziks
> XXX___|X|___XXX XXX  X  XXX OOOXXXXOXXXXOOO vglekebolyngstilbz
> X/X___XXX___X\X X X  XXX  X X OXOXXXOOOXXXOXO vilsugmbekoilsvikl
> |X/XXX|X|XXX\|X  X XXX X XXX X XOXOOOXOXOOOXXO ealhebnlytjogeisui
> |/X___|X|___XXX  X  X  XXX XXOXXXXOXXXXOOO lenhebnloiktsbenlh
> X/XXX_______X\X X XXX    X X OXOOOXXXXXXXOXO ik ladnbit og ta
> |XX/XXXXXXXX\X|  XX XXXXXXXX X  XOOXOOOOOOOOXOX || ||||||| || ||
> |X|XXXXXXXXXX\|  X XXXXXXXXXX  XOXOOOOOOOOOOXX
> |/XXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX XXOOOOOOOOOOOOO
> ||||||||||||||  ||||||||||||| |||||||||||||||
> 
> 
> original toltec carpets any one?
> 
> 
> 31.03.2005 02:09:35, asco-o@o-o.lt wrote:
> 
> 
>>              _____
>>             / _____ \
>>            / /  _  \ \
>>            | |  |_|  | |
>>            \ \ _____ / /
>>             \___ ___/
>>             ___| |___
>>            / ___  ___ \
>>            | /  | |  \|
>>            |/ ___| |___
>>            /  _______ \
>>            | /    \ |
>>            | |     \|
>>            |/
>>
>>
>>asco-o@o-o.lt wrote:
>>
>>
>>>T9 text input
>>>
>>>for hirnsage
>>>
>>>30.03.2005 00:07:30, asco-o@o-o.lt wrote:
>>>
>>>
>>>
>>>> inexpensive Pain Killers?
>>>>
>>>>asco-o@o-o.lt wrote:
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>>gdamjmga jgwptmjmjmjmkdadbdjo jgtpwgmjdamjmjadjm
>>>>>mjmwgjptwjmadjmwpt.Søksmøyellø chelog biltil helmiafjovziksvg
>>>>>lekebolyngstilbzvilsugm bekoilsvikleal hebnlytjogeisuilen
>>>>>hebnloiktsbenlhik ladn bit og ta
>>>>
>>>
>>>
>>
>>
> 
> 
> 
> 
>