Walsh's set on September 16 will cap off weekend-long festivities honoring the 64-year-old mystery meat. Also on the bill are Beatlemania, the Solid Senders and the singing Spamettes, among others. 
The 16,500-square-foot Spam Museum opens its doors to the public September 15 with a variation on the traditional ribbon-cutting ceremony

               /R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
               (R@@B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
               Q@@B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
           ^(//((~~s/C(C#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
           (#RQeeOses(/C%eeRR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   /(/~/     (@RRR@#C(Ct/(76tCC3RR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ~CGK######^  G@B@t^/(~~~(~((~/tQOC~B@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
G#RR#RRRRRR#RQQt7@@O////(~~~~~~/~(7(RGK~C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
####RRRRRRR#RRG eR///////~~/t~((((~~(SSCO6R@@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
QK###RRRRRRRR@ SC(///^^(t6sCO(67GeS(~(%eK#%RR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
###K##RRRRRKs se(t//^eR#B@B#%(3Q@@@B#O%GOOGG@RB@B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
S#KQQ##RR#@@ /R7%(/ %ORBR@#Qt//GRR##@RQQGKQ3R@BBBBB@@@@@@@@@@@@@@@@BB@@@@@
K##K##RRRR@6/~C%Q/^CQQ(3%7(~~///%(%3sRRO##RGRRBBRRBBBB@@@@@@@@@@B@@@@@@@@@
RRRRRRRR##s 7CO3e^/~/////~///^~~%7((~%/CK@R%R@RRRRRRRBBBBBBBBBBBBB@@@@@@@@
#######KQ# /t(#33 ^^^/~///t/KQBRBQ/~/((7#SGtRBRBRRRRBBBBRRRBBBRBB@@@@BBB@@
##K#QQQQQK/ ~Ctse ///~/~7t#@Q@R@O7((%7CRKRGRRRRRRRRBBBRBBBBRRBBB@BBRRRRRB
QQSQSSSGO6 # R3% ^/~//(t/((((3(((7tt(73#GK7/R##RRRBBRRRRRRRRBBBBBBRRRRRRB
sOOOGGO66C /C 7@^ ^//~(((t/@@B@#s6t%%%CCsCC^SBRBRRRRRRRRRRRRRRBRBRBRRRRB@
%Cs66CC3CC/ //#%/ ^~((~%R@7/GQQ6tS#6%O663sQG#QRR#RR#RRRRRRRRRRRRRRRRRBB@@
33%333%%CC%^(^^ /^^//(/(C/((7tssCOCt7COOCC(CGQ#############K#####RRRRRRRBB
C3CC3%3%C6Q^6/(~%//(((~http://www.sonicnet.com/news/story.jhtml?id=1446824
C3CC33CCOS%( #@@O%%s%OO%~^~73OG#QOOSeSRQGs/^sKKQQQQQKK#KQSSKK###RRR####RR
CCCC3CCss%~ (ReS@3eGs3sOeQKRBB@@B@R##RO@RO/ 6GQSSSSSQQKKQeeSQQQQQKKKKKQK#
CCC3CCC6Q //((sRR#/3OCsQQGGS##RRRRRR##S3Re%~C%%OSeGSeeSSSGOOOOOOOOGSSSSQQK
CCCCCssOSQS //~S#S/((t%OOS#RBRRB@@BRRO6(%QKG%/(6SGGGGGOOOss66ssssOOGGeSSSQ
CCCCC6ssOGS( ~sOee~((7%6C%GGKRRBRRRRS7%((CKO(3~6sOOOO6C%3C666ssssOOeeeSeeS
CCCCCs6C6sC  /((3(/(77(((73SKKQQQSs7t((~~ CR#SOC%C6sC%CC6OOGs6sOOOGOGGGGe
CCCCCC66sO/ /^~t(//~(((~(%sSSSSOssC7(~(7/RR#RKKKKQKQKSSSGs666C3%%G6OOOOOGe
CCCCCC6OO(~^Gs//s/ (((~~t%6sOGss33tt37/@RBB#KKKKKKKKKKKKKQKSGQQSS#3ssOOGGS
CCCCCCC6OO6%3~^(/~/ ((~(((7%%%3%%%t(/@#B###QKKKKKKKKKKKKKKQQ####KQQQtssGeS
CC6CCC6sOOOOGGQSQQ( (~~(((73GO6O%t/#BR@R#KKKKKKKKKKKKKKKKKK#RR#R#RKQQCOSQS
sOOOsOOOOOOOsOG(^ /~~(ttt3sGGC%~O@@BR#QKQKKKKKKKKKKKKKKKQKKRRRR###K#G#OSS
OOOOOOOOOOOOG7sQ#R/ /((7t((%OG6(@@RR##QKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKRR#####RRK###s
OOOOOOOOOOOO/QQG##R#R@#//((t(/RR##R#KQKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKQK#R####RRR#K##C
OOOOOOOOO6~OQQQ#K####RRRRRB@RRR##KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#RR###RRR###QQ
OOOOOOOOOCQKQQKQKKKKKKKKK##R###KKQQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#RR#RRRRR####
OOOOOOsO#QKKKKKKQQQQQQKKKK##KKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ#RRRRRRRR##R#
OOOOGG#KQKKKKKKKKKKKQKKQKKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ#RRRRRBBR###R
OssO#KQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKQQKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKRRRRRBBB#R#R
GC#KKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQK#KQQQQQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRBRRR@@BRRK#
KKQKKKKKKKKKKKKKQQQQKKKKKKKKKKKKKQKQQQQKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKQKK#@RRR@@BR###
KK#KKKKKKKKKKKKK#KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK##KKKKKKKKQKQKRRRR@@BR###
http://pleine-peau.com/n8/spamKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ##K#BRB@@BR###
KK##KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ#RR@RB@@BRR##
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKK###B@@BB@RR##

                 joe walsh


f.