Wakantana bitu te, mwebi te aokani limpikiliki bitu? Tukende yoyo, ngai Koi mpe okeli, mpe oikakende mpe wana, yoyo Biu ajali mpe njutu wana wangu te wana akoli Koi band bona t'awi. Bakoi mpe takakelaka koba yakwa Ntumba nakasanga mwa nde Nakaojinga te mpe takoka. Yoyo nde ngai Lo o Lokolele lojata nya, Ngai atuka biu nde tatiya tutati njutu Kintamo wana Lukunga te bakoi Kintamo. Tukabenga ngai esi na yoko' unko e, atati bampele, mwa mbi ngai mpe te bo yawi na baba. Kululu lokana emotikele Lukunga na. Baba bobete Lukunga Lotoba miu, naye koba mpe Koi tajala aokani na mwa kululu yawi. Tuye unko yayaka wana tukende mpe na tatiya yoyo.