fangen gaudyti sugauti
Wunder stebuklas
Rahm grietinele
lassen leisti isakyti
folgend kitas ateinantis
schaffen kurti (pa)daryti
bloss tik tiktai plikas
riechen uzuosti nujausti
Schein svytejimas
tatsaechlich faktiskai
Boese blogis
ueberhaupt apskritai
atmen kvepuoti alsuoti
Sauerstoff deguonis
tief gilus
Wurm kirmele
spannen temti
zugrunde gehen prapulti
Steuer vairas
Kerl vaikinas vyras
verfahren sich paklysti