^^^ ^^^ ^ ^^ ^^^^ ^^^^^^^
    /(77/     7GKSKKO(   ((t^ ^BR   ^^ ^ S63t @R^^^^^^ ^^^
  (%6OGSeOO%%OC%sOSOKGKKK###eQQG(7SSS%/ //sRC%QSG%s##QS@#BR/(/ ^^^^^^^
  3GSSSQQQSQQSQSQQQKQKKKKK##KK#KKQKSQQG6t///R#eGQe#e~/ Q(#RR ////^^^^^^^^
  eeeSQSSKOSQQQQKQKK#KKK#####QKKKKKQKQSQ3 KQ@#QG#S## O%~(RRRt////~^^^^^^^
  GeSQQQQQSQee#QKKKKKKKKKKK#KK###R@ eQO# KRRSKKRR#K/^#^Gs/SQ //// ^^^^^^^
  SGSSSQQQQQQQQQKKKKKKKKKK########Q R@ /B@@@#@@#RO(//(/RC///C/ (~ ^^^^^^^
  eSSeQSSGSeSOGSKK#KQ7Q  ^^^   #G@@ @@@@@@@@G#K/////SQ%((////~/~^^^^^
  GSQSQSS((Q/7~ QKKK#C/(   CR#R@%R@K@@B6@@@@@#R# (e# // (~~(///^^^^^^^
  SSSSSS###BQ#SGGQQQK ^#Q#B@@B@@R@eSCR@@@@@@@@@@@K////G(////(~~~/^^^^^^^^
  sGQSS(OC/G((~t(QQKKSK /~    /GB@@@@@@@ 6B@@@@(/R e7(Bt~/^^^^^^^^^^
  OSQSQ (%6(((((( Q#KK#      @B@@@@@@@@  @@ %(~(^~/~^ ( / ^^^^^^^
 /eQKKKQGKQQQKKK#QSKKQK     ^B@@@@@@@@  / ##@  (^ /^#R% ^^^^^^^
 ~SKS/(SR/BKKKR7t~7~O K     RBR@@@@@@@       // /^KQsO ^^^^^^^
 ~K#Q//KQQQ#KQ~(Rt((( K    ^RB R@@@@@@@       ^^  ^3OR ^^^^^^
 7O(S//eCe/jjjjjjG((/~#     RR R@@@@@@@   ~sQ  ^   //%7#^^^^^^^
 (O(O(~G(GKjjjjjjC ((t#    ^#@ @@@@@@@@   Q^^ ^~(  ^(7((Q ^^^^^
 %# 3^3%G jjjjjj/K(((K     B@ @@@@@@RB   7G/ ^ /  ^//(~ss^^^^^^
 %SK##SQQQ#jjjjjjKKQKKK     R@ R@R@@@@@ ^SOs QO^^  ^ ~s ~OC( ^^///
 (QQKKKQKQ#jjjjjjKKKKKQ     R@ @@RB@@Rt  eO7 /sO/e6%tSe//%/QBBR# ^^^
 CQKK#K##Q(jjjjjj##K##Q     B@sB@@@@@@ G e ~/%e/s/G/OG ^^^KK@sR^^^^
 GKQ##KKKR(//tC~~QK###e     B@SRRBR@@@    GG^  ^ ^^R ^#SQSR ^^^
 GQQQKKKKe#K#KK#K##K##     ^R@#BBB@@@R     SS   B^^^^G#R^^^^^
 3eS#S##KsGB########Q      @@RR /B@@@ /   ^ ^   ^^s^^^^SSR^^^^/
 / 7QSGQ#sKQ####KKKQG      R@R@^ B@@@ (S^Se/e/^ S/ S^^ ^^^ S##^^^//
   %6###RK7G/G(QCGC      B@Be R@@@ ^O GOe /e eO Q^^ ^^^/O##^^^^^
   tG#Q#KB#K%KS##   ^    R@R ^B@@@ ^OG G3^ #e /G6^^^^^^Gst^^^//
    #R~3#R/ %G/tQ  ( ^   B@R  R@@R/ ^ ^^ ^^^^^^^^^^ ^^~##^^^///
   / ^#3SOtG/7(Ss#      ^eR@B ^oooooooo ^ /   ^ ^^^ //7KR^^^^^^
   R##Q###jjjjjj##S      @@@Boooooooooooooo ^^^  ^ ^^ ^^^^^^^^^^^^
   RS#R S#jjjjjjQ#K^     ^@@oooooooooooooooooo^/(~ ~%7( ^^^^^^^^^^^^
   COe##7jjjjjjQK#     7@ooooooooooooooooooooo///(~~ ^^^^^^ t^/^^//
     ^ /jjjjjj      RRoooooooooooooooooooooooo^^^^^^^^^^////^^^//
    ^^ jjjjjj      oooooooooooooooooooooooooo^^^^^^^^^^%//t^^//
      jjjjjj      oooooooooo   oooooooooo ^^^^^^^// /^ /^^/
      jjjjjj      oooooooo      oooooooo
      jjjjjj     oooooooo       oooooooo
      jjjjjj     ooooooo        ooooooo
      jjjjjj     ooooooo         ooooooo
      jjjjjj     ooooooo         ooooooo
      jjjjjj     oooooo          oooooo
      jjjjjj     oooooo          oooooo
      jjjjjj    ooooooo          ooooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    oooooo           oooooo
      jjjjjj    ooooooo          ooooooo
      jjjjjj     oooooo          oooooo
      jjjjjj     oooooo          oooooo
      jjjjjj     ooooooo         ooooooo
      jjjjjj     oooooo         ooooooo
      jjjjjj     ooooooo        ooooooo
      jjjjjj     oooooooo       oooooooo
      jjjjjj      oooooooo      oooooooo
      jjjjjj      oooooooooo   oooooooooo
      jjjjjj      oooooooooooooooooooooooooo
      jjjjjj       oooooooooooooooooooooooo
      jjjjjj       ooooooooooooooooooooo
      jjjjjj        oooooooooooooooooo
      jjjjjj         oooooooooooooo
      jjjjjj           oooooooo
      jjjjjj
      jjjjjj
      jjjjjj
      jjjjjj
      jjjjjj
      jjjjjj
      jjjjjjj
     jjjjjjj
    jjjjjjjjj
    jjjjjjjjj
    jjjjjjjj
    jjjjjjjj
    jjjjjjj
    jjjjj


      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk
      kkkkkk        kkkkkkkkk
      kkkkkk       kkkkkkkkk
      kkkkkk       kkkkkkkkk
      kkkkkk      kkkkkkkkk
      kkkkkk      kkkkkkkkk
      kkkkkk     kkkkkkkkk
      kkkkkk     kkkkkkkkk
      kkkkkk    kkkkkkkkk
      kkkkkk    kkkkkkkkk
      kkkkkk   kkkkkkkkk
      kkkkkk   kkkkkkkkk
      kkkkkk  kkkkkkkkk
      kkkkkk  kkkkkkkkk
      kkkkkk kkkkkkkkk
      kkkkkk kkkkkkkkk
      kkkkkkkkkkkkkkkkk
      kkkkkkkkkkkkkkkkkk
      kkkkkkkkkkkkkkkkkk
      kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
      kkkkkkkkkkk kkkkkkk
      kkkkkkkkkk  kkkkkkk
      kkkkkkkkk   kkkkkkk
      kkkkkkkk   kkkkkkk
      kkkkkkk    kkkkkkk
      kkkkkk     kkkkkkk
      kkkkkk     kkkkkkk
      kkkkkk      kkkkkkk
      kkkkkk      kkkkkk
      kkkkkk      kkkkkkk
      kkkkkk       kkkkkkk
      kkkkkk       kkkkkkk
      kkkkkk       kkkkkkk
      kkkkkk        kkkkkkk
      kkkkkk        kkkkkkk
      kkkkkk        kkkkkkk
      kkkkkk         kkkkkk
      kkkkkk         kkkkkkk
      kkkkkk         kkkkkkk


            eeeeeeeee
          eeeeeeeeeeeeeee
         eeeeeeeeeeeeeeeeeee
         eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
        eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
        eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
       eeeeeeeeee    eeeeeeeeee
       eeeeeeee       eeeeeeee
       eeeeeee        eeeeeee
      eeeeeee         eeeeeee
      eeeeee          eeeeee
      eeeeee           eeeeee
      eeeeee           eeeeee
      eeeee            eeeee
      eeeee            eeeeee
     eeeeee            eeeeee
     eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
     eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
     eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
     eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
     eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
     eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
     eeeeee
     eeeeee
     eeeeee
     eeeeeee
      eeeeee
      eeeeee           eee
      eeeeeee          eeeeeee
      eeeeee          eeeeee
      eeeeeee         eeeeeee
      eeeeeeee        eeeeeee
       eeeeeeeee      eeeeeeeee
       eeeeeeeeee    eeeeeeeeee
        eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
        eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
         eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
         eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
          eeeeeeeeeeeeeeee
            eeeeeeeeee
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
                    !!!!!!
            rrrrrrr     !!!!!!
       rrrrr  rrrrrrrrrr    !!!!!!
       rrrrr  rrrrrrrrrrr!    !!!!!!
       rrrrr rrrrrrrrrrrr    !!!!!!
       rrrrr rrrrrrrrrrrrr    !!!!!!
       rrrrrrrrrrrrrrrrrrr    !!!!!!
       rrrrrrrrrrr   rr     !!!!
       rrrrrrrrr    r     !!!!
       rrrrrrrr          !!!!
       rrrrrrrr          !!!!
       rrrrrrr           !!!!
       rrrrrrr           !!!!
       rrrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr           !!!!
       rrrrrr            !!
       rrrrrr            !!^^^ ^^^ ^ ^^ ^^^^ ^^^^^^^
  /(77/   rrrrr7GKSKKO(   ((t^ ^BR !!  ^^ ^ S63t @R^^^^^^ ^^^
%6OGSeOO%%OC%sOSOKGKKK###eQQG(7SSS%/ //sRC%QSG%s##QS@#BR/(/ ^^^^^^^
SSSQQQSQQSQSQQQKQKKKKK##KK#KKQKSQQG6t///R#eGQe#e~/ Q(#RR ////^^^^^^^^
eSQSSKOSQQQQKQKK#KKK#####QKKKKKQKQSQ3 KQ@#QG#S## O%~(RRRt////~^^^^^^^
SQQQQQSQee#QKKKKKKKKKKK#KK###R@ eQO# KRRSKKRR#K/^#^Gs/SQ //// ^^^^^^^
SSSQQQQQQQQQKKKKKKKKKK########Q R@ /B@@@#@@#RO(//(/RC///C/ (~ ^^^^^^^
SeQSSGSeSOGSKK#KQ7Q  ^^^   #G@@ @@@@@@@@G#K/////SQ%((////~/~^^^^^
QSQSS((Q/7~ QKKK#C/(   CR#R@%R@K@@B6@@@@@#R# (e# // (~~(///^^^^^^^
SSSS###BQ#SGGQQQKr^#Q#B@@B@@R@eSCR@@@@@@@@@@@K////G(////(~~~/^^^^^^^^
QSS(OC/G((~t(QQKKSK /~    /GB@@@@@@@ 6B@@@@(/R e7(Bt~/^^^^^^^^^^
QSQ (%6((((((rQ#KK#      @B@@@@@@@@!!!@@ %(~(^~/~^ ( / ^^^^^^^
KKKQGKQQQKKK#QSKKQK     ^B@@@@@@@@!!!!/!##@  (^ /^#R% ^^^^^^^
S/(SR/BKKKR7t~7~OrK     RBR@@@@@@@!!!!!!    // /^KQsO ^^^^^^^
Q//KQQQ#KQ~(Rt(((rK    ^RB R@@@@@@@!!!!!!    ^^  ^3OR ^^^^^^
S//eCe/~(Q77(G((/~#     RR R@@@@@@@!!!!!~sQ  ^   //%7#^^^^^^^
O(~G(GK(~/(R/Cr((t#    ^#@ @@@@@@@@!!!!!!Q^^ ^~(  ^(7((Q ^^^^^
 3^3%G (/K%^//K(((K     B@ @@@@@@RB   7G/ ^ /  ^//(~ss^^^^^^
##SQQQ##KQRQKKKQKKK     R@ R@R@@@@@ ^SOs QO^^  ^ ~s ~OC( ^^///
KKKQKQ#t/t7s#KKKKKQ     R@ @@RB@@Rt  eO7 /sO/e6%tSe//%/QBBR# ^^^
K#K##Q(/(O(/(##K##Q     B@sB@@@@@@ G e ~/%e/s/G/OG ^^^KK@sR^^^^
##KKKR(//tC~~QK###e     B@SRRBR@@@    GG^  ^ ^^R ^#SQSR ^^^
QKKKKe#K#KK#K##K##     ^R@#BBB@@@R     SS   B^^^^G#R^^^^^
#S##KsGB########Q      @@RR /B@@@ /   ^ ^   ^^s^^^^SSR^^^^/
QSGQ#sKQ####KKKQG      R@R@^ B@@@ (S^Se/e/^ S/ S^^ ^^^ S##^^^//
 %6###RK7G/G(QCGC      B@Be R@@@ ^O GOe /e eO Q^^ ^^^/O##^^^^^
 tG#Q#KB#K%KS##   ^    R@R ^B@@@ ^OG G3^ #e /G6^^^^^^Gst^^^//
  #R~3#R/ %G/tQ  ( ^   B@R  R@@R/ ^ ^^ ^^^^^^^^^^ ^^~##^^^///
/ ^#3SOtG/7(Ss#      ^eR@B ^~@@@   ^ /   ^ ^^^ //7KR^^^^^^
R##Q####S~^ (##S      @@@B ^ B@B^^  // ^^^  ^ ^^ ^^^^^^^^^^^^
RS#R S###Oe(#Q#K^     ^@@@R ^ R@@/^/^ ^^~/^/(~ ~%7( ^^^^^^^^^^^^
 COe##7##(KK%QK#     7@@@BR^^ /B@  ^//~/^////(~~ ^^^^^^ t^/^^//
   ^ / ^R% ^      RR@^ ^B   BRK ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^////^^^//
  ^^             ^^     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^%//t^^//
                        ^   ^^^^^^^// /^ /^^/