asco-o: __
                     _________________|__
           ___________________|
           |          |         __
           |          |_________________|__
 _asco-o _______|
|          |                   __
|          |          _________________|__
|          |___________________|
|                    |         __
|                    |_________________|__
|
|--asco-o 
|
|                              __
|                     _________________|__
|           _asco-o _|
|          |          |         __
|          |          |_________________|__
|_asco-o _|
           |                   __
           |           _asco-o ____|__
           |_asco-o ____|
                     |         __
                     |_asco-o _|__