asco-o:  Q_ __Tahoma1  Q_  _Tahoma_- ______________# -_____________
______ ___________________ ___________________>*9_______________________
_______>)9______________________________F,A_____________________________
_____F+A__________________________________
_______________ __   ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  
___ __  ___ __  ___ __  ___ __  ___ __  ___ __  
___ __  ___ __  ___ __  ___ __  ___ __   _______  
_______  _______  _______  _______  ____ __ _  ____ __ _  
____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  
_______ _  _______ _  ____ __ _ ____ __ _ _ ____ __ ___ ____ __ _ 
____ __ _ ____ __ _ ____ __  ____ __  ____ __ _  ____ __  
_____ _  _____ _ _  _______ _  ____ __  ____ _ _  ____ __  
_______  _______ _  _______ _  ____ __  _______  _____ _  
____ __ _  ____ __ _  _____ _  ____ __ ` ____ __ ` ____ __ ` 
_______ ` _______ ` ____ __  _______  ____ __ _  ____ __ ___ 
____ __ ___ ____ __  ____ __  ____ _ _  _____ _ _  _______  
____ __  _____ _ _  _______ _  _______ _  _______  ____ __ __ 
____ __  ____ __ ` ____ __ _` ____ __  ____ __  ___ __   
____ __  ____ __  ____ __ _  _____ _  _____ _ _  _____ _  
_____ _ _  ___________________ _______ ___ _______A _______B _________
__ _____ _ __ _ _ _ _ _ _ ___ _____ __ ___ _ _ _ _ ___ _ __VB Gyvyb_s d
raudimas ___ ______Draudimo r__is:&_____________________________________
__ ___ _ __________ __________ _____ _	_________ ___________________ __
____ _____ ________________ _ ________Gyvyb_s draudimo suma ___Vieno asm
ens kaupiamasis gyvyb_s draudimas ___#__________________+_______________
_____________________________ ______ __________ ____________________C___
_________________________________________________________________ ______
_Nuo kritini_lig_D______________________________________________________
_______________ _____%_______________________________________Mirtingumas
d_l NA _____________________Vaik_ draudimas _________moka ir periodi_kum
as: ____________________Vidutin_ metin_ investicij_ gr__a*_____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________ ____Viso sumok_ta _mok_ ________________
__________________Pagal sutart_ sukauptos l__os?________________________
___________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
_ ____@_ ___________ ___________ __ _____  ________ _ __ __ __ _____ 
  _? _?_____ ________________________________________ _______________
_______________ ___ _ _ _ __ __  ____ __ _____ __ _____ __  ____
 __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __ _____ __  ____ __ _____ _
_ _____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __ _____ __ 
 ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  
____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ____ __  ___ _ __ _
_____________ ____________ ______ ___________ __ ______ _______________ 
____________________ _______________ ______ ___ __ ______ ______________
___ ______ ___ _______________ ______ ___ ___________ _____  _@____ ___
______ _________ _________ _________ __________ _ _ _ _ _ _