aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaa                aaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

aaaa                aaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaa                aaaabbb            bbb

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbb            bbb

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbb            bbb

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbb            bbb

  ccccccccccccccccccccccccccccccccccccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  ccccccccccccccccccccccccccccccccccccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  cc                ccdddddddddddddddddddddddddddddd

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  cc                ccd              d

  ccccccccccccccccccccccccccccccccccccd              d

  ccccccccccccccccccccccccccccccccccccd              d

                    dddddddddddddddddddddddddddddd

               1111111111111111111111111111111111111111

               1111111111111111111111111111111111111111

               1111111111111111111111111111111111111111

2222222222222222222222222222221111                1111

2222222222222222222222222222221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111                1111

222            2221111111111111111111111111111111111111111

222            2221111111111111111111111111111111111111111

222            2221111111111111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222333333333333333333333333333333333333

222222222222222222222222222222333333333333333333333333333333333333

44444444444444444444444444444433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              433                33

4              4333333333333333333333333333333333333

4              4333333333333333333333333333333333333

444444444444444444444444444444     DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCD              D

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCD              D

  CC                CCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBB            BBB

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBB            BBB

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBB            BBB

AAAA                AAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AAAA                AAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

                      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

                      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

                      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd

   cccccccccccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddddddddddddd
                    dddddddddddddddddddddddddddddd

                    dddddddddddddddddddddddddddddd

                    dddddddddddddddddddddddddddddd                 11111111111111111111111111111111

                 11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222    11111111111111111111111111111111

  222222222222222222222222

  222222222222222222222222

  222222222222222222222222

                33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444  33333333333333333333333333333333

 4444444444444444444444444444

 4444444444444444444444444444                     DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

                     DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

                      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

                      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

                      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

dddddddddddddddddddddddddddddd

d              dcccccccccccccccccccccccccccccccccccc

d              dcccccccccccccccccccccccccccccccccccc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

d              dcc                cc

ddddddddddddddddddddddddddddddcc                cc

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccc

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccc

bbb            bbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbb            bbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbb            bbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbb            bbbaaaa                aaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaa                aaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaa                aaaa

               aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

               aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

               aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSize: it measures, in adults 5 inches in 

length, 2 and a half inches in thickness.

Weight: in the adult male, from 10 to 12

ounces; in the female, from 8 to 10 ounces.

The proportionate weight is 1 to 169 for

males and 1 to 149 for females.

________________________________

http://dropmealine.baterija.net/