L M9NFMRQXJ/WZ;UV}YU~R}GK|Y}9           PLZ VER!F! PRZN
YL2Z VER!F! PRZNL       ROZLP :DRUKKO =   M9NDKONUC%PU)KJ
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN : T_`SEVHEBX_.H   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M           LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP              LNOKDN9M   :OKDN9M LNZRP !
O9H{~|}_~}}WCZ{=TR|Q<{(XHS"F!   LNZRP !F!RE   :DRUL#=HUXOPV/N
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN == ROZLP :DRUKK   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M    +1 : T_`SE   LNKDN9M LNZRP !
0O69Z|~|}_ZRB]?ZVUZXME+TO{QT!      PLZ V   M9NDKO;#RN{)YLX
L M9NDKO<%SO{+ZMX3Q9<{|~}~}PE   KURD: PLZ   PLZ VER!F! PRZN
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9  VER!F! PRZNL   PLZ VER!F! PRZN
 PRZNM#O=QJOTS/VLXSY||}_}PEZV           PRZNL M9NDKO!F!
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9M9NDKO;#RN{)YLX0   PLZ VER!F! PRZN
 PRZNL M9NDKNL M9NDKONL M9NDKPLZ VER!F! PRZNL   PRZNL M9NDKO!F!
PS;{Z?U}|}~_}{Z|{QM2SYWKA(SNZ   PLZ VER!F!   M9NDKONUE)SW0P{
!F! PRZNL M9NDKZ VER!F! PRZNL PRZNL M9NDKO!F   M9NDKO: PLZ VER
L M9NDKONU! PRZNL            PLZ   M9NDKNL M9NDKON
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP       VER!F! PRZN   M9NDKONUC%PU)LY
ZCW}}~_}|~{H9ON/VPOXUH=#LURD:  PRZNL M9NDKON   !F"SHX({<Q|RT={
LZ VER!F! PRZNL M9NDKZ VER!F!           PRZNL M9NDKO: P
9NDKONL M9NDKONU! PRZNL   PLZ VER!F! PRZNL   PRZNL M9NDKNL M
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV   M9NDKONL M9   M9NDKONUC%PU)LY
DN9M MO{UT)+M.XO{9}Y|KG}R~UY}     LNZRP   Z2LYJK)UP%CUNOK
P                         LNZRP !F!REV ZL
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~OPLZ VER!F! PRZNLKR~F~:DR~}Q}{?Q{WWQL
                 M9NDKONL M9   SQ
P%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV ZLP           !F!REV Z2LYJK)U
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O}WMKT9>C/G,XEEWG   :DR~}Q}{?Q{WWQL
NDKONUC%PU)K: PLZ            PLZ V   VER!F! PRZNL M9
ZW{}~R~X|>U;9YZ}XW:XQZVZ}S}}{   KURD: PLZ X~G~|VFS%I()UW|VU6XR
                VER!F! PRZNL   NWTF;
ERR.OR == OKKURD: PLZOR == OK           PLZ VER!F! PR+
}E}C_}}~{Y=YOYSWZY|TC{}Q}~RD:M9NDKO;#RN{)YLX0   :ES~}Y~}LX}||{Y
%PU)KJYL2Z VER!F! PRZNL   PLZ VER!F! PRZNL   PRZNL M9NDKONUC
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN   PLZ VER!F!   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M  PRZNL M9NDKO!F   LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP :DRUK :DRUKKO == RO      PLZ   :OKDN9M LNZRP !
EV ZLP :DRUKKO == RO.RRE +1    VER!F! PRZN   RO.RRE +RP !F!R
JZ~}|EZRXPTWUYJ-TW,LKYL2Z VER  PRZNL M9NDKON   ;#VEG[OZPOU}PLF
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M PLZ VER!F! PRZNL   LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP :DRUK :DRUKKO == RO   M9NDKONL M9   :OKDN9M LNZRP !
EV ZLP :DRUKKO == RO.RRE +1 :     LNZRP   RO.RRE +RP !F!R
SMMWUH?)UQ|2{T{DYOW~}W}}GXV}U           T_`SEVHEBX_.HG)
 LNOKDN9M LNKDN9M LNZRP !F!OKPLZ VER!F! PRZNL   LNZRP !UNOKDN9M
NZRP !F!REV ZLP :OKDN9M LNZRP   M9NDKONL M9   !F!REV ZKDN9M L
= ROZLP :DRUKKO == RO.RRE +RPNZSQ%'J*WLZ/}GW}   :DRUK :DRUKKO =
RE +1 :                 PLZ   :DRUKKO == RO.R
VQRZXNK6ZX~G~|~GRZMKIYC2LJ,TO   VER!F! PRZN   T_`SEVHEBX_/JJ-
KKURD: PLZOR == OKKURD: KURD:  PRZNL M9NDKON   PR+ ERR.OR == O
LZ VER!F! PRZNL M9NDKZ VER!F!           PRZNL M9NDKO: P
/VLXSY{|R~~UK]Z<YUTZXLC)TN{PSPLZ VER!F! PRZNL   M9NDKO"H%&TV|TS
! PRZNL              M9NDKONL M9   KURD: PLZ VER!F
0O69Z|~|}_ZRB]?ZVUZXME+TO{QT!     LNZRP   M9NDKO;#RN{)YLX
L M9NDKO<%SO{+ZMX3Q9<{|~}~}PE           PLZ VER!F! PRZN
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9PLZ VER!F! PRZNL   PLZ VER!F! PRZN
 PRZNM#O=QJOTS/VLXSY||}_}PEZV   M9NDKONL M9   PRZNL M9NDKO!F!
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9           PLZ VER!F! PRZN
 PRZNL M9NDKNL M9NDKONL M9NDK  MO{UT)+M.XO{   PRZNL M9NDKO!F!
PS;{Z?U}|}~_}{Z|{QM2SYWKA(SNZ           M9NDKONUE)SW0P{
!F! PRZNL M9NDKZ VER!F! PRZNL}~SPQZZRUA||~Z~}   M9NDKO: PLZ VER
L M9NDKONU! PRZNL            PLZ   M9NDKNL M9NDKON
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP       VER!F! PRZN   M9NDKONUC%PU)LY
ZCW}}~_}|~{H9ON/VPOXUH=#LURD:  PRZNL M9NDKON   !F"SHX({<Q|RT={
LZ VER!F! PRZNL M9NDKZ VER!F!           PRZNL M9NDKO: P
9NDKONL M9NDKONU! PRZNL   PLZ VER!F! PRZNL   PRZNL M9NDKNL M
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV   M9NDKONL M9   M9NDKONUC%PU)LY
DN9M MO{UT)+M.XO{9}Y|KG}R~UY}     LNZRP   Z2LYJK)UP%CUNOK
P                         LNZRP !F!REV ZL
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~OPLZ VER!F! PRZNLKR~F~:DR~}Q}{?Q{WWQL
                 M9NDKONL M9   SQ
P%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV ZLP           !F!REV Z2LYJK)U
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O  MO{UT)+M.XO{   :DR~}Q}{?Q{WWQL
NDKONUC%PU)K: PLZ                 VER!F! PRZNL M9
ZW{}~R~X|<S62WX|SO(O<OEKO!F! $I'UJY,|TX6OS|}{   VFS%I()UW|VU6XR
NU! PRZNL M9NDKONUC%PU)LYJK)U           M9NDKONL M9NDKO
LYJK)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!RE   KURD: PLZ   LNZRP !F!REV Z2
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O  VER!F! PRZNL   :DR~}Q}{?Q{WWQL
NDKONUC%PU)K: PLZ VER!F! PRZN           VER!F! PRZNL M9
Y}XX?{^}}~}}ZUYNW2TU|WT('I$Q%M9NDKO;#RN{)YLX0   PRZNL!N<PIOTTYW
X6OXG}}W}F}{~YC{Y7MYTTOIP<N!LPLZ VER!F! PRZNL   LNZRP!$I'UJY,|T
M LNZRP !F!OKDN9M LNZRP !F!RE   PLZ VER!F!   LNOKDN9M LNKDN9
N9M LNZRP !F!REV ZLP :DRUK :D PRZNL M9NDKO!F   !F!REV ZLP :OKD
RE +RP !F!REV ZLP :DRUKKO ==       PLZ   :DRUKKO == RO.R
JZ~}|EZRXPTWUYJ-TW,LKYL2Z VER   VER!F! PRZN   ;#VEG[OZPOU}PLF
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN  PRZNL M9NDKON   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M           LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP :DRUK :DRUKKO == ROPLZ VER!F! PRZNL   :OKDN9M LNZRP !
EV ZLP :DRUKKO == RO.RRE +1 :   M9NDKONL M9   RO.RRE +RP !F!R
SMMWUH?)UQ|2{T{DYOW~}W}}GXV}U     LNZRP   T_`SEVHEBX_.HG)
 LNOKDN9M LNKDN9M LNZRP !F!OK           LNZRP !UNOKDN9M
NZRP !F!REV ZLP :OKDN9M LNZRPPLZ VER!F! PRZNL   !F!REV ZKDN9M L
= ROZLP :DRUKKO == RO.RRE +RP   M9NDKONL M9   :DRUK :DRUKKO =
#O=QJOTS/VLXSY||}_}PEZV9XTSYWKA(MVSE: PLZ VE
PRZNM#O=QJOUG/XV}<}X}S}_SZE{XRXMW5UW}ZY68T<| M9NDKONU! PRZNL)(I%S
ZLP :K)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV ZLP      Z2LYJK)UP%CU
:DRUKKO~}{}|SO6XT|,YJU'I$!PRZON&P?SLQWW{Q?{}
VER!F! PRZNL M9NDKONUC%PU)KJYL2Z VER!F!    :DRUKKO == RO
QS{PO)RDUNTXX|UI}~F~RKX?{R{2|SV+AIUVLLO~}{}|    == RO.RREZON&P
D:                      VER!F! PRZNL M9
PLZ VER!F! PRZNL M9NFMRQXJ/WZ;UV}YU~R}GK|Y}9    LNOKDN9M
;FTWNOT,JL2CYIKMZRG~|~G~XZ6KNXZRQV-JJ/_XBEHV LNZRP !F!REV Z
ERR.OR == OKKURD: PLZ VER!F! PR+ ERR.OR == O ROZLP :DRUKKO =
OKKURD: KURD: PLZ VER!F! PRZNL M9NDKO: PLZ V : T_`SEVHEBX_.H
M9NDKZ VER!F! PRZNL M9NDKO!F! PRZNL M9NDKNL
                   LNOKDN9M   M9NDKONU! PRZNL
VXG}}W}~WOYD{T{2|QU)?HUWMMS)G   LNZRP !F!RE   M9NELQPWI.VY8U}
KURD: PLZ VER!F! PR+ ERR.OR = == ROZLP :DRUKK   1+ ERR.OR == OK
: PLZ VER!F! PRZNL M9NDKO: PL   +1 : T_`SE   == OKKURD: KURD
RZNL M9NDKO!F! PRZNL M9NDKNL      PLZ V   M9NDKZ VER!F! P
 M9NDKONUC%PU)LYJK)UP%CUNOKDN   KURD: PLZ   M9NDKONU! PRZNL
PXRZE|}~ZJFLP}UOPZO[GEV#; 1+  VER!F! PRZNL   Z2LYKL,WT-JYUWT
!F! PR+ ERR.OR == OKKURD: PLZ           OKKURD: PLZ VER
! PRZNL M9NDKO: PLZ VER!F! PRM9NDKO;#RN{)YLX0   KURD: PLZ VER!F
NDKO!F! PRZNL M9NDKNL M9NDKONPLZ VER!F! PRZNL   VER!F! PRZNL M9
7Y{CY~{}F}W}}GXO6XT|,YJU'I$!P   PLZ VER!F!   PRZNL!N<PIOTTYM
TW|UT2WNYUZ}}~}}^{?XX}YWYTTOI PRZNL M9NDKO!F   M9NDKONUC%Q$I'(
LNZRP !F!REV ZLP :K)UP%CUNOKD      PLZ   !F!P%CUNOKDN9M
|SO6XT|,YJU'I$!PRZON&P?SLQWW{   VER!F! PRZN   ZLP :DRUKKO~}{}
NDKONUC%PU)KJYL2Z VER!F! PRZN  PRZNL M9NDKON   VER!F! PRZNL M9
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKEO<O(OS|XW26S<|X~R~}{WZRXPLZ VER!F! PRZNL   LNKDN9M LNZRP !
DN9M LNZRP !F!REV ZLP       M9NDKONL M9   ZLP :K)UP%CUNOK
XT|,YJU'I$!PRZON&P?SLQWW{Q?{}     LNZRP   :DRUKKO~}{}|SO6
NDKONUC%PU)KJYL2Z VER!F!             VER!F! PRZNL M9
I}~F~RKX?{R{2|SV+AIUVLLO~}{}|M9NDKO: PLZ VER!ZON&PQS{PO)RDUNTXX|U
                 M9NDKNL M9N   D:
RE +1 :                      :DRUKKO == RO.R
VQRZXNK6ZX~G~|~GRZMKIYC2LJ,TO  MO{UT)+M.XO{   T_`SEVHEBX_/JJ-
KKURD: PLZOR == OKKURD: KURD:           PR+ ERR.OR == O
LZ VER!F! PRZNL M9NDKZ VER!F!RP!$I'UJY,|TX6OS   PRZNL M9NDKO: P
/VLXSY{|R~~UK]Z<YUTZXLC)TN{PS           M9NDKO"H%&TV|TS
! PRZNL              ZLP :DR~}Q   KURD: PLZ VER!F
0O69Z|~|}_ZRB]?ZVUZXME+TO{QT!           M9NDKO;#RN{)YLX
L M9NDKO<%SO{+ZMX3Q9<{|~}~}PE  VFS%I()UW|VU6   PLZ VER!F! PRZN
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9   M9NDKONL M9   PLZ VER!F! PRZN
 PRZNM#O=QJOTS/VLXSY||}_}PEZV        L   PRZNL M9NDKO!F!
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9 ZLQ#=HU~~]~}SZ~   PLZ VER!F! PRZN
 PRZNL M9NDKNL M9NDKONL M9NDK   ZLP :DR~}Q   PRZNL M9NDKO!F!
PS;{Z?U}|}~_}{Z|{QM2SYWKA(SNZ           M9NDKONUE)SW0P{
!F! PRZNL M9NDKZ VER!F! PRZNL PRZNL M9NDKONUC   M9NDKO: PLZ VER
L M9NDKONU! PRZNL      !F!P%CUNOKDN9M L   M9NDKNL M9NDKON
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP       ZLP :DRUKK   M9NDKONUC%PU)LY
ZCW}}~_}|~{H9ON/VPOXUH=#LURD:      PLZ V   !F"SHX({<Q|RT={
LZ VER!F! PRZNL M9NDKZ VER!F!   M9NDKONUC%P   PRZNL M9NDKO: P
9NDKONL M9NDKONU! PRZNL     LNKDN9M LNZRP   PRZNL M9NDKNL M
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV           M9NDKONUC%PU)LY
DN9M MO{UT)+M.XO{9}Y|KG}R~UY}   ZLP :DRUKK   Z2LYJK)UP%CUNOK
P                         LNZRP !F!REV ZL
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O        KR~F~:DR~}Q}{?Q{WWQL
               X?{R{2|SV+AIUVLL   SQ
P%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV ZLP           !F!REV Z2LYJK)U
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O M9NFMRQXJ/WZ;UV   :DR~}Q}{?Q{WWQL
NDKONUC%PU)K: PLZ                 VER!F! PRZNL M9
ZW{}~R~X|<S62WX|SO(O<OEKO!F!           VFS%I()UW|VU6XR
NU! PRZNL M9NDKONUC%PU)LYJK)U!F!OKDN9M LNZRP   M9NDKONL M9NDKO
LYJK)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!RE   !F!REV ZLP   LNZRP !F!REV Z2
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O           :DR~}Q}{?Q{WWQL
NDKONUC%PU)K: PLZ VER!F! PRZN           VER!F! PRZNL M9
Y}XX?{^}}~}}ZUYNW2TU|WT('I$Q%LNZRP !F!OKDN9M   PRZNL!N<PIOTTYW
P%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV ZLP  LNZRP !F!REV!   !F!REV ZLP :K)U
XT|,YJU'I$!PRZON&P?SLQWW{Q?{}   LNZRP !UNO   :DRUKKO~}{}|SO6
NDKONUC%PU)KJYL2Z VER!F! PRZN   !F!REV ZKDN   VER!F! PRZNL M9
YL)UP%CUNOLFO=P)PT|XX69|Z|{{~ :ESVM(AKWYSTX9%<ERUM9NDKONUC%PU)KJ
P :DRUKKO == RO.RRE +RP !F!RE   !F!REV ZKDN   :DRUKKO == ROZL
               :ESVM(AKWYSTX9VZ   RO.RRE +1 :
SMMWUH?)UQ|2{T{DYOW~}W}}GXV}U:DRUK :DRUKKO ==   T_`SEVHEBX_.HG)
 LNOKDN9M LNKDN9M LNZRP !F!OK           LNZRP !UNOKDN9M
NZRP !F!REV ZLP :OKDN9M LNZRP   :DRUKKO ==   !F!REV ZKDN9M L
= ROZLP :DRUKKO == RO.RRE +RP     LNZRP   :DRUK :DRUKKO =
RE +1 :              !F!REV ZLP   :DRUKKO == RO.R
VQRZXNK6ZX~G~|~GRZMKIYC2LJ,TO!F!REV ZLP ;FTWN   T_`SEVHEBX_/JJ-
KKURD: PLZOR == OKKURD: KURD:           PR+ ERR.OR == O
LZ VER!F! PRZNL M9NDKZ VER!F!   PLZ VER!F!   PRZNL M9NDKO: P
/VLXSY{|R~~UK]Z<YUTZXLC)TN{PS   PLZ VER!F!   M9NDKO"H%&TV|TS
! PRZNL              PRZNL M9ND   KURD: PLZ VER!F
0O69Z|~|}_ZRB]?ZVUZXME+TO{QT!  M9NELQPWI.VY8   M9NDKO;#RN{)YLX
L M9NDKO<%SO{+ZMX3Q9<{|~}~}PE           PLZ VER!F! PRZN
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9== OKKURD: PLZ V   PLZ VER!F! PRZN
 PRZNM#O=QJOTS/VLXSY||}_}PEZVSO{+ZMX3Q9<{|~}~   PRZNL M9NDKO!F!
L M9NDKO: PLZ VER!F! PRZNL M9        L   PLZ VER!F! PRZN
 PRZNL M9NDKNL M9NDKONL M9NDK   ZLP :DR~}Q   PRZNL M9NDKO!F!
PS;{Z?U}|}~_}{Z|{QM2SYWKA(SNZ           M9NDKONUE)SW0P{
!F! PRZNL M9NDKZ VER!F! PRZNL PRZNL M9NDKONUC   M9NDKO: PLZ VER
L M9NDKONU! PRZNL      !F!P%CUNOKDN9M L   M9NDKNL M9NDKON
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP       ZLP :DRUKK   M9NDKONUC%PU)LY
ZCW}}~_}|~{H9ON/VPOXUH=#LURD:      PLZ V   !F"SHX({<Q|RT={
LZ VER!F! PRZNL M9NDKZ VER!F!   M9NDKONUC%P   PRZNL M9NDKO: P
9NDKONL M9NDKONU! PRZNL     LNKDN9M LNZRP   PRZNL M9NDKNL M
JK)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV           M9NDKONUC%PU)LY
DN9M MO{UT)+M.XO{9}Y|KG}R~UY}   ZLP :DRUKK   Z2LYJK)UP%CUNOK
P                         LNZRP !F!REV ZL
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O        KR~F~:DR~}Q}{?Q{WWQL
               X?{R{2|SV+AIUVLL   SQ
P%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV ZLP           !F!REV Z2LYJK)U
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O M9NFMRQXJ/WZ;UV   :DR~}Q}{?Q{WWQL
NDKONUC%PU)K: PLZ                 VER!F! PRZNL M9
ZW{}~R~X|<S62WX|SO(O<OEKO!F!           VFS%I()UW|VU6XR
NU! PRZNL M9NDKONUC%PU)LYJK)U!F!OKDN9M LNZRP   M9NDKONL M9NDKO
LYJK)UP%CUNOKDN9M LNZRP !F!RE   !F!REV ZLP   LNZRP !F!REV Z2
S?P&NOZRP!$I'UJY,|TX6OS|}{}~O           :DR~}Q}{?Q{WWQL
NDKONUC%PU)K: PLZ VER!F! PRZN           VER!F! PRZNL M9
Y}XX?{^}}~}}ZUYNW2TU|WT('I$Q%LNZRP !F!OKDN9M   PRZNL!N<PIOTTYW
P%CUNOKDN9M LNZRP !F!REV ZLP  LNZRP !F!REV!   !F!REV ZLP :K)U
XT|,YJU'I$!PRZON&P?SLQWW{Q?{}   LNZRP !UNO   :DRUKKO~}{}|SO6
NDKONUE)SW0OO|TD}9|V|K|_~}}}}   !F!REV ZKDN   VER!F! PRZNL M9
NDKONUC%PU)KJYL2Z VER!F! PRZN :ESVM(AKWYSTX9   VER!F! PRZNL M9
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN   !F!REV ZKDN   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKEO<O(OS|XW26S<|X~R~}{WZRX:ESVM(AKWYSTX9VZ   LNKDN9M LNZRP !
DN9M LNZRP !F!REV ZLP    :DRUK :DRUKKO ==   ZLP :K)UP%CUNOK
XT|,YJU'I$!PRZON&P?SLQWW{Q?{}           :DRUKKO~}{}|SO6
NDKONUC%PU)KJYL2Z VER!F!     :DRUKKO ==   VER!F! PRZNL M9
I}~F~RKX?{R{2|SV+AIUVLLO~}{}|     LNZRP ZON&PQS{PO)RDUNTXX|U
                 !F!REV ZLP   D:
L M9NFMRQXJ/WZ;UV}YU~R}GK|Y}9!F!REV ZLP ;FTWN   PLZ VER!F! PRZN
YL2Z VER!F! PRZNL                 M9NDKONUC%PU)KJ
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN   PLZ VER!F!   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M   PLZ VER!F!   LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP             PRZNL M9ND   :OKDN9M LNZRP !
O9H{~|}_~}}WCZ{=TR|Q<{(XHS"F!  M9NELQPWI.VY8   :DRUL#=HUXOPV/N
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M  == OKKURD: PLZ   LNKDN9M LNZRP !
               PLZ VER!F! PRZNL   :OKDN9M LNZRP
S2MQ{|Z{}_~}|}U?Z{;SP{P0WS)EU   M9NDKONL M9   !F!REV!ZNS(AKWY
N9M LNKDN9M LNZRP !F!OKDN9M L    LNZRP !F!   !UNOKDN9M LNOKD
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV    1+ ERR.OR   ZKDN9M LNZRP !F
ZEP}_}||YSXLV/STOJQ=O#MNZRP ! PLZOR == OKKUR   :ESVM(AKWYSTX9V
NZRP !F!REV ZLP :OKDN9M LNZRP PRZNL M9NDKZ V   !F!REV ZKDN9M L
ZEP}~}~|{<9Q3XMZ+{OS%<OKDN9M  M9NDKONU! PRZN   :ESVM(AKWYSTX9V
=!TQ{OT+EMXZUVZ?]BRZ_}|~|Z96O    M9NDKONUC   :DRUK :DRUKKO =
P :DRUK :DRUKKO ==      !F!P%CUNOKDN9M L   LNZRP !F!REV ZL
]KU~~R|{YSXLV/ST|VT&%H"OKDN9M   ZLP :DRUKK   SP{NT)CLXZTUY<Z
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV      PLZ V   ZKDN9M LNZRP !F
P :DRUKKO ==           M9NDKONUC%P   :DRUKKO == ROZL
R|?~|}_}KA}S}X}=}WX/EJUVLLO~}  LNKDN9M LNZRP!PRZORO.STH&0VU,.O3Z
                         }~RD:
L M9NFMRQXJ/WZ;UV}YU~R}GK|Y}9   ZLP :DRUKK   PLZ VER!F! PRZN
YL2Z VER!F! PRZNL                 M9NDKONUC%PU)KJ
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M X?{R{2|SV+AIUVLL   LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP                     :OKDN9M LNZRP !
O9H{~|}_~}}WCZ{=TR|Q<{(XHS"F! M9NFMRQXJ/WZ;UV   :DRUL#=HUXOPV/N
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M           LNKDN9M LNZRP !
               !F!OKDN9M LNZRP   :OKDN9M LNZRP
S2MQ{|Z{}_~}|}U?Z{;SP{P0WS)EU   !F!REV ZLP   !F!REV!ZNS(AKWY
N9M LNKDN9M LNZRP !F!OKDN9M L           !UNOKDN9M LNOKD
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV           ZKDN9M LNZRP !F
ZEP}_}||YSXMW3UWSOWJW5WX}||KSLNZRP !F!OKDN9M {}|SO:ESVM(AKWYSTX9V
Q}~RD:             LNZRP !F!REV!   ON&P?SLQWW{Q?{}
L M9NFMRQXJ/WZ;UV}YU~R}GK|Y}9   LNZRP !UNO   PLZ VER!F! PRZN
YL2Z VER!F! PRZNL         !F!REV ZKDN   M9NDKONUC%PU)KJ
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN :ESVM(AKWYSTX9   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M   !F!REV ZKDN   LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP          :ESVM(AKWYSTX9VZ   :OKDN9M LNZRP !
O9H{~|}_~}}WCZ{=TR|Q<{(XHS"F!:DRUK :DRUKKO ==   :DRUL#=HUXOPV/N
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M   :DRUKKO ==   LNKDN9M LNZRP !
                    LNZRP   :OKDN9M LNZRP
S2MQ{|Z{}_~}|}U?Z{;SP{P0WS)EU   !F!REV ZLP   !F!REV!ZNS(AKWY
N9M LNKDN9M LNZRP !F!OKDN9M L!F!REV ZLP ;FTWN   !UNOKDN9M LNOKD
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV           ZKDN9M LNZRP !F
ZEP}_}||ZVZUZ=YZXV{Z|M}~~~QZX   PLZ VER!F! L  :ESVM(AKWYSTX9V
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN   PLZ VER!F!   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M    PRZNL M9ND   LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP            M9NELQPWI.VY8   :OKDN9M LNZRP !
O9H{~|}_~}}WCZ{=TR|Q<{(XHS"F!           :DRUL#=HUXOPV/N
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN == OKKURD: PLZ   M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M PLZ VER!F! PRZNL   LNKDN9M LNZRP !
                 M9NDKONL M9   :OKDN9M LNZRP
S2MQ{|Z{}_~}|}U?Z{;SP{P0WS)EU    LNZRP !F!   !F!REV!ZNS(AKWY
N9M LNKDN9M LNZRP !F!OKDN9M L           !UNOKDN9M LNOKD
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV == OKKURD: PLZ   ZKDN9M LNZRP !F
ZEP}_}||YSXLV/STOJQ=O#MNZRP !PLZ VER!F! PRZNL   :ESVM(AKWYSTX9V
NZRP !F!REV ZLP :OKDN9M LNZRP   M9NDKONL M9   !F!REV ZKDN9M L
ZEP}~}~|{<9Q3XMZ+{OS%<OKDN9M           :ESVM(AKWYSTX9V
=!TQ{OT+EMXZUVZ?]BRZ_}|~|Z96O   !F!REV ZLP   :DRUK :DRUKKO =
P :DRUK :DRUKKO ==      ZLP :DRUK :DRUK   LNZRP !F!REV ZL
]KU~~R|{YSXLV/ST|VT&%H"OKDN9M           SP{NT)CLXZTUY<Z
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REVZ:OQZ|WWZ>\^JS~G   ZKDN9M LNZRP !F
P :DRUKKO == RO.RRE +RP !F!RE           :DRUKKO == ROZL
MZRG~|~G~XZ6KNXZRQV-JJ/_XBEHV   ZLP :DRUKKZB}}L;FTWNOT,JL2CYIK
                         RZNL
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M X?{R{2|SV+AIUVLL   LNKDN9M LNZRP !
F!REV ZLP                     :OKDN9M LNZRP !
O9H{~|}_~}}WCZ{=TR|Q<{(XHS"F! M9NFMRQXJ/WZ;UV   :DRUL#=HUXOPV/N
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M           LNKDN9M LNZRP !
               !F!OKDN9M LNZRP   :OKDN9M LNZRP
S2MQ{|Z{}_~}|}U?Z{;SP{P0WS)EU   !F!REV ZLP   !F!REV!ZNS(AKWY
N9M LNKDN9M LNZRP !F!OKDN9M L           !UNOKDN9M LNOKD
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV           ZKDN9M LNZRP !F
ZEP}_}||YSXLV/STOJQ=O#MNZRP !LNZRP !F!OKDN9M   :ESVM(AKWYSTX9V
NZRP !F!REV ZLP :OKDN9M LNZRP  LNZRP !F!REV!   !F!REV ZKDN9M L
ZEP}~}~|{<9Q3XMZ+{OS%<OKDN9M    LNZRP !UNO   :ESVM(AKWYSTX9V
=!TQ{OT+EMXZUVZ?]BRZ_}|~|Z96O   !F!REV ZKDN   :DRUK :DRUKKO =
P :DRUK :DRUKKO ==       :ESVM(AKWYSTX9   LNZRP !F!REV ZL
]KU~~R|{YSXLV/ST|VT&%H"OKDN9M   !F!REV ZKDN   SP{NT)CLXZTUY<Z
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV:ESVM(AKWYSTX9VZ   ZKDN9M LNZRP !F
P :DRUKKO == RO.RRE +RP !F!RE:DRUK :DRUKKO ==   :DRUKKO == ROZL
MZRG~|~G~XZ6KNXZRQV-JJ/_XBEHVPLZ VER!F! PRZNL   ;FTWNOT,JL2CYIK
D: PLZ VER!F! PR+ ERR.OR == O   M9NDKONL M9   ERR.OR == OKKUR
LZ VER!F! PRZNL M9NDKO: PLZ V     LNZRP   OKKURD: KURD: P
RZNL M9NDKO!F! PRZNL M9NDKNL           M9NDKZ VER!F! P
               PLZ VER!F! PRZNL   M9NDKONU! PRZNL
VXG}}W}~WOYD{T{2|QU)?HUWMMS)G   M9NDKONL M9   M9NELQPWI.VY8U}
KURD: PLZ VER!F! PR+ ERR.OR =           1+ ERR.OR == OK
: PLZ VER!F! PRZNL M9NDKO:    MO{UT)+M.XO{   == OKKURD: KURD
X?{^}}~R|{~{Z63ZUUOJQ=O#MNOKD           PLZ#WIU*L-.WY}X
 LNZRP !F!REV ZKDN9M LNZRP !FRP!$I'UJY,|TX6OS   LNZRP !F!OKDN9M
P                         LNZRP !F!REV ZL
O9H{~|}_~}}WCZ{=TR|Q<{(XHS"F!   ZLP :DR~}Q   :DRUL#=HUXOPV/N
YL)UP%CUNOKDN9M LNZRP !UNOKDN           M9NDKONUC%PU)KJ
F!OKDN9M LNZRP !F!REV ZKDN9M  VFS%I()UW|VU6   LNKDN9M LNZRP !
                 M9NDKONL M9   :OKDN9M LNZRP
S2MQ{|Z{}_~}|}U?Z{;SP{P0WS)EU        L   !F!REV!ZNS(AKWY
N9M LNKDN9M LNZRP !F!OKDN9M L ZLP :DR~}Q}{?Q   !UNOKDN9M LNOKD
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REVVER!F! PRZNL M9N   ZKDN9M LNZRP !F
ZEP}_}||YSXLV/STOJQ=O#MNZRP !    PRZNL!N<P   :ESVM(AKWYSTX9V
NZRP !F!REV ZLP :OKDN9M LNZRP      LNZR   !F!REV ZKDN9M L
ZEP}~}~|{<9Q3XMZ+{OS%<OKDN9M   !UNOKDN9M L   :ESVM(AKWYSTX9V
=!TQ{OT+EMXZUVZ?]BRZ_}|~|Z96O   ZKDN9M LNZ   :DRUK :DRUKKO =
P :DRUK :DRUKKO ==       :DRUKKO == RO   LNZRP !F!REV ZL
]KU~~R|{YSXLV/ST|VT&%H"OKDN9M    == RO.RRE   SP{NT)CLXZTUY<Z
!REV ZLP :OKDN9M LNZRP !F!REV VER!F! PRZNL M9   ZKDN9M LNZRP !F
P :DRUKKO == RO.RRE +RP !F!RE    LNOKDN9M   :DRUKKO == ROZL
MZRG~|~G~XZ6KNXZRQV-JJ/_XBEHV LNZRP !F!REV Z   ;FTWNOT,JL2CYIK
D: PLZ VER!F! PR+ ERR.OR == O ROZLP :DRUKKO =   ERR.OR == OKKUR
LZ VER!F! PRZNL M9NDKO: PLZ V : T_`SEVHEBX_.H   OKKURD: KURD: P
RZNL M9NDKO!F! PRZNL M9NDKNL           M9NDKZ VER!F! P
                   LNOKDN9M   M9NDKONU! PRZNL
VXG}}W}~WOYD{T{2|QU)?HUWMMS)G   LNZRP !F!RE   M9NELQPWI.VY8U}
KURD: PLZ VER!F! PR+ ERR.OR = == ROZLP :DRUKK   1+ ERR.OR == OK
: PLZ VER!F! PRZNL M9NDKO: PL   +1 : T_`SE   == OKKURD: KURD
RZNL M9NDKO!F! PRZNL M9NDKNL   MO{UT)+M.XO{   M9NDKZ VER!F! P
 M9NDKONUC%PU)LYJK)UP%CUNOKDN           M9NDKONU! PRZNL
PXRZE|}~ZJFLP}UOPZO[GEV#; 1+ RP!$I'UJY,|TX6OS   Z2LYKL,WT-JYUWT
!F! PR+ ERR.OR == OKKURD: PLZ           OKKURD: PLZ VER
! PRZNL M9NDKO:          ZLP :DR~}Q   KURD: PLZ VER!F
X?{^}}X~V~Y|?U84XX|RO#M9NDKON           PLZ#WIU*L-.WY}X
NDKONUC%PU)KJYL)UP%CUNOKDN9M UW|VU6XRZW{}~R~X   VER!F! PRZNL M9
M LNZRP !F!OKDN9M LNZRP !F!RE      !F!R   LNOKDN9M LNKDN9