sed -n \
  -e
'/^[0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f][
]/!d' \
  -e 's/[ ][ ]*$//' \
  -e p $* | \
  awk -f euppertolower.awk | \
  sed -n \
  -e
's/^\([0-9A-Za-z][0-9A-Za-z]\)\([0-9A-Za-z][0-9A-Za-z]\)\([0-9A-Za-z][0-9A-Za-z]\)[
]\(.*\)$/\1:\2:\3 \4/' \
  -e 's/^0//' -e 's/:0\([0-9A-Za-z]\)/:\1/g' -e p | \
  sort