'****************************************/
class sniffer
{ var $UA     = "";
  var $NAME    = "Unknown";
  var $VERSION  = 0;
  var $MAJORVER  = 0;
  var $MINORVER  = 0;
  var $AOL    = false;
  var $WEBTV   = false;
  var $JS     = 0.0;
  var $PLATFORM  = "Unknown";
  var $OS     = "Unknown";
  var $IP     = "Unknown";

  /* START CONSTRUCTOR */
  function sniffer()
  { $this->UA = getenv(HTTP_USER_AGENT);

    // Determine NAME Name and Version
    if ( eregi( 'MSIE ([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) ||
      eregi( 'Microsoft Internet Explorer
([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) )
    { $this->VERSION = $info[1];
     $this->NAME = 'IE';
    }
    elseif ( eregi( 'Opera ([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) ||
        eregi( 'Opera/([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) )
    { $this->VERSION = $info[1];
     $this->NAME = 'Opera';
    }
    elseif ( eregi( 'iCab ([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) ||
        eregi( 'iCab/([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) )
    { $this->VERSION = $info[1];
     $this->NAME = 'iCab';
    }
    elseif ( eregi( 'Netscape6/([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) )
    { $this->VERSION = $info[1];
     $this->NAME = 'Netscape';
    }
    elseif ( eregi( 'Mozilla/([0-9].[0-9a-zA-Z]{1,4})',$this->UA,$info) )
    { $this->VERSION = $info[1];
     $this->NAME = 'Netscape';
    }
    else
    { $this->VERSION = 0;
     $this->NAME = 'Unknown';
    }

    // Determine if AOL or WEBTV
    if( eregi( 'aol',$this->UA,$info))
    { $this->AOL = true;
    }
    elseif( eregi( 'webtv',$this->UA,$info))
    { $this->WEBTV = true;
    }

    // Determine Major and Minor Version
    if($this->VERSION > 0)
    { $pos = strpos($this->VERSION,".");
     if ($pos > 0)
     { $this->MAJORVER = substr($this->VERSION,0,$pos);
       $this->MINORVER =
substr($this->VERSION,$pos,strlen($this->VERSION));
     }
     else $this->MAJORVER = $this->VERSION;
    }

    // Determine Platform and OS

    // Check for Windows 16-bit
    if( eregi('Win16',$this->UA)      ||
      eregi('windows 3.1',$this->UA)   ||
      eregi('windows 16-bit',$this->UA) ||
      eregi('16bit',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Win16";
     $this->OS = "Win31";
    }

    // Check for Windows 32-bit
    if(eregi('Win95',$this->UA) || eregi('windows 95',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Win32";
     $this->OS = "Win95";
    }
    elseif(eregi('Win98',$this->UA) || eregi('windows 98',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Win32";
     $this->OS = "Win98";
    }
    elseif(eregi('WinNT',$this->UA) || eregi('windows NT',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Win32";
     $this->OS = "WinNT";
    }
    else
    { $this->PLATFORM = "Win32";
     $this->OS = "Win9xNT";
    }

    // Check for OS/2
    if( eregi('os/2',$this->UA)      ||
      eregi('ibm-webexplorer',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "OS2";
     $this->OS = "OS2";
    }

    // Check for Mac 68000
    if( eregi('68k',$this->UA)       ||
      eregi('68000',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Mac";
     $this->OS = "Mac68k";
    }

    //Check for Mac PowerPC
    if( eregi('ppc',$this->UA)       ||
      eregi('powerpc',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Mac";
     $this->OS = "MacPPC";
    }

    // Check for Unix Flavor

    //SunOS
    if(eregi('sunos',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "sun";
    }
    if(eregi('sunos 4',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "sun4";
    }
    elseif(eregi('sunos 5',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "sun5";
    }
    elseif(eregi('i86',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "suni86";
    }

    // Irix
    if(eregi('irix',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "irix";
    }
    if(eregi('irix 6',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "irix6";
    }
    elseif(eregi('irix 5',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "irix5";
    }

    //HP-UX
    if(eregi('hp-ux',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "hpux";
    }
    if(eregi('hp-ux',$this->UA) && ereg('10.',$this-UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "hpux10";
    }
    elseif(eregi('hp-ux',$this->UA) && ereg('09.',$this-UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "hpux9";
    }

    //AIX
    if(eregi('aix',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "aix";
    }
    if(eregi('aix1',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "aix1";
    }
    elseif(eregi('aix2',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "aix2";
    }
    elseif(eregi('aix3',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "aix3";
    }
    elseif(eregi('aix4',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "aix4";
    }

    // Linux
    if(eregi('inux',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "linux";
    }

    //Unixware
    if(eregi('unix_system_v',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "unixware";
    }

    //mpras
    if(eregi('ncr',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "mpras";
    }

    //Reliant
    if(eregi('reliantunix',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "reliant";
    }

    // DEC
    if(eregi('dec',$this->UA)      ||
     eregi('osfl',$this->UA)     ||
     eregi('alphaserver',$this->UA)  ||
     eregi('ultrix',$this->UA)    ||
     eregi('alphastation',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "dec";
    }

    // Sinix
    if(eregi('sinix',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "sinix";
    }

    // FreeBSD
    if(eregi('freebsd',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "freebsd";
    }

    // BSD
    if(eregi('bsd',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "bsd";
    }

    // VMS
    if(eregi('vax',$this->UA) || eregi('openvms',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "vms";
    }

    // SCO
    if(eregi('sco',$this->UA) || eregi('unix_sv',$this->UA))
    { $this->PLATFORM = "Unix";
     $this->OS = "sco";
    }

    // Assume JavaScript Version

    // make the code a bit easier to read
    $ie = eregi("ie",$this->NAME);
    $ie5 = ( eregi("ie",$this->NAME) && ($this->MAJORVER >= 5) );
    $ie4 = ( eregi("ie",$this->NAME) && ($this->MAJORVER >= 4) );
    $ie3 = ( eregi("ie",$this->NAME) && ($this->MAJORVER >= 3) );

    $nav = eregi("netscape",$this->NAME);
    $nav5 = ( eregi("netscape",$this->NAME) && ($this->MAJORVER >= 5) );
    $nav4 = ( eregi("netscape",$this->NAME) && ($this->MAJORVER >= 4) );
    $nav3 = ( eregi("netscape",$this->NAME) && ($this->MAJORVER >= 3) );
    $nav2 = ( eregi("netscape",$this->NAME) && ($this->MAJORVER >= 2) );

    $opera = eregi("opera",$this->NAME);

    // do the assumption
    // update as new versions are released

    // Provide upward compatibilty
    if($nav && ($this->MAJORVER > 5)) $this->JS = 1.4;
    elseif($ie && ($this->MAJORVER > 5)) $this->JS = 1.3;
    // check existing versions
    elseif($nav5) $this->JS = 1.4;
    elseif(($nav4 && ($this->VERSION > 4.05)) || $ie4) $this->JS = 1.3;
    elseif(($nav4 && ($this->VERSION <= 4.05)) || $ie4) $this->JS = 1.2;
    elseif($nav3 || $opera) $this->JS = 1.1;
    elseif(($nav && ($this->MAJORVER >= 2)) || ($ie &&
($this->MAJORVER >=3))) $this->JS = 1.0;
    //no idea
    else $this->JS = 0.0;

    // Grab IP Address
    $this->IP = getenv('REMOTE_ADDR');
  }
}
?>