POEM BY NARI
  visual poetry from the cyberstream
    m i n d

  kasaseit agnabarrabanga tiesasak
  keitkeiS akialoolaika Siektiek
   adepialKisuasannasausiKlaipeda
   ietiasuKanilevEEvelinaKusaitei
   ptniroN umivanssnavimu Norintp
   kins UTKitkeisaasiektiKTU snik
   iaT adnalaversuusrevalanda Tai
   sisapnamtnaaaryyraaantmanpasis
   apamilagnam ekeeke mangalimapa
   manevyg sibmaksskambis gyvenam
   aF eteikarovaseesavorakiete Fa
   ziduburacibsaniinasbicarubudiz
   roN seruJrioniaainoirJures Nor
   iPetaeksapuaiceeciaupaskeatePi
   keitorieWoireteeterioWeirotiek
   kieaksujotnevyggyventojuskaeik
   sesnartotseimaiiamiestotranses
   isoiseso elagottogale osesiosi
   akseiapenitous suotinepaieska
   utsutemouisej  jesiuometustu
   kiemeRatigjid  dijgitaRemeik
   veiD uafsiety  yteisfau Diev
   mutroudavsi e  e isvaduortum
   T  idrigena  anegirdi  T
   misirpisouiki  ikiuosiprisim
   zakiaT esoune  enuose Taikaz
   iavuteilapsak  kaspalietuvai
   avsaneivriset  tesirvienasva
   peik sakuniki  ikinukas kiep
   irukusoiluasa  asauliosukuri
   kaspiatiK etm  mte Kitaipsak
   jidnalO s tna  ant s Olandij
   argotortU ejo  oje Utrotogra
   tblzlaG sojif  fijos Galzlbt
   vuinomzujirti  itrijuzmoniuv
   anofeleT emat  tame Telefona
   baligrisiatss  sstaisirgilab
   ivdajoumodiia  aiidomuojadvi
   aksr sokvotil  litovkos rska
   eveiD  anibm  mbina  Dieve
   kykomunemothc  chtomenumokyk
   sronaketoniol  loinotekanors
   oilA iuiguad  daugiui Alio
   teikoa eveiD   Dieve aokiet
   ttirabagsoji   ijosgabaritt
   uizdsorkitia   aitikrosdziu
   ireinoisilgn   nglisionieri
   ejojaginuku   ukunigajoje
   ovlaguirut    turiugalvo
   psisaneiVj    jVienasisp
   b uzanosre    ersonazu b
   ubiatsdore    erodstaibu
   ilyK  mov    vom  Kyli
   iabalarens    sneralabai
   eimsiledid    didelismie
   ses uVsats    stasVu ses
   aneivrisoi    iosirviena
   ysarappias    saipparasy
   ipailbiBat    taBibliapi
   guaD souje    ejuos Daug
   leiBsujkom    mokjusBiel
   siaBsisiks    skisisBais
   eV solagoi    iogalos Ve
   onamkovsed    desvokmano
   nounelesud    duselenuon
   etamiap se    es paimate
   iciianofel    lefonaiici
   sikeit imu    umi tiekis
   iaigyl alp    pla lygiai
   nk tappiat    taippat kn
   UTKuS  it    ti  SuKTU
   evygskins     sniksgyve
   emaneivun     nuviename
   gutneduim     miudentug
   p eminevy     yvenime p
   vygejylyK     Kylyjegyv
   ifireNane     enaNerifi
   nuizD aml     lma Dziun
   trop selg     gles port
   itouizavu     uvaziuoti
   m semoipa     apiomes m
   misliiaza     azaiilsim
   imuiravse     esvariumi
      uicn     nciu   PbN