o       a   a a      ss a a s a  oooooooooooo---
       s s a   a a       a a   a scooo oooooo----
 o            a o#############oa a aasssccoooooooooooo---
 s         aao####################### aaaaaoooooooooooooo----
          ########## ooooo--- #########-ooooooooooo-ooooo---

  s     o##### ║║ a  ############## oo-#####oooooooooo
       #####║║║║║ aa ############## oo-o#####ooasco-o
       ####║║║║║║║║   ############## soooo--#### asco-o
      ####- ║║║║║║ ║║║  ######o####### aooooooo ####ooooo
     a####-║║║║║║║║ ║   #####
    ao###║║║║║║║║║║║║ a  #####    a s-ooooooo-### oo-
  o a -###║║║║║aa║║║║ ║ a #####    s soooooo--oo-###o-o
    ### s║║║║║║║║a a aa #####o   ss oo--ooooooo####--
    ####a oso║║║aaa aaaaa #####s ss  s soo-ooo------### -
   ss###aa ao║║a a aa aaaa ##### a  aaa o-oooo-ooo-o####-
   ####ooooooo--oo-o-oo-- #####-#      ###############
   ###o║ooooooooooooooooo ###########     -    ###
   ###║║║║║║║║║oooooooooo ###########         ###
   ### ║  ║║║║ ║ sssooo ###########         ###-
   ### ║║║ ║║║ ║║║║║║║║ a ########### o        ###-
   ####║║║ ║ a  ║ ║║ss  ##### --          ####
   #### ║║║║║║ a  ║║  #####a -          ### -
    ###║║║║║║║║║ ║║║║║ s ##### -  o       #### -
    ####║║║║║║ ║║║║║ aas #####a           ###--
    ###║║  ║║ ║║║║ aaa #####  -oo o -  # #### ####--
    -###║║║║║║║║║║║ aaaa ##### ####### ###############
s a   o### sss  ss    #####
      ####ssss  a s  ##############  asooo-#####-
    a  #####ss  a aa   ############## sssssso##### -
    a s ####oo a s a a ############## ossoo-####
     s
       s  #####s sa   os s  sss-ass#####o
         #######sss assssso-sososo######soo
           ########### #############-#-ooo
                    a   aaa
                   a
          a          a