Please view in a fixed-width font such as Courier.


 RRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRSRRRRRRRRRRRRRRtRRRRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRRRRRRtSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS S RRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRRRRRScRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRsRRRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRRRRRsCRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRS RRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRc RRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRRRRRtRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRstRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRRRRRsRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRS RRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRRRtCRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS RRRRRRRRRRRRRCcRRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRtRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRR RRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRs RRRRRRRRR CRRRR RRRRRCRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRtSRRRRR
 RRRRRRRRRC  RRRRRRRRRRRR SR RRRRRRRR RRRRRRRCRRRR RRRRRRRRRRRRRRtcRRRRR
 RRRRRRR   SRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRCtRRRR sRRRRR RRRRRRRRRRRRRR cRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRR t RRRRRRRRRRttS SRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRR SRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRt RRt RRRRRRRRRc RRRRRRRRRt RRRRRRRRRRRR RRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRRR RRRRR sRRRR CRRRRRRs SR RRRRRRRS RRR tSRRRRRt  RRRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRRstRRs cRRRRRRR RRRRS tRRR RRRRRR RRRRRRRRSSS  RRRRRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRR RS RRRRRc SRRRR RRRRRRRRRRRRStRRRRRRRRRR
 tRRRRRRRRRRRRRRRsSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRtRRRRRRRRRRRRRRtRRRRRRRRRRt
 RRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt Rc RRRRRRRRRRRRRR SRRRRRRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRsRRRRRRRRRRRSRRRRRRtRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRt
 SRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRc sRRRRRRRRRRRR
 t RRRRRRRRRRR RRRRRRRRtRRRRRRRsRRRRRcRRRRR RRRRRRRRRRRt RRRRRRRRRRRRRRt
 R SRRRRRt   cRRRRR RRRRRRRR RRRRRRCRRRR  RRRRRRRRRC RtRRRRRR RRRRRR
 SRRR    CRRS  SR RRRRRRRRRtRRRRRR RRS t  tRRRRRR RsRtRRRRRRstRRRRt
 RRRRRRRR RRRRRRRRt  tRRRRRRRscRRRRRs  CRRR    sR R RRRRRRRRRSRRR
 RRRRRRRR RRRRRRRRRRRS         tRRRRRRRRR RRRRRRRRtRR RRRRRRRR RRt
 RRRRRRRR RRRRSstt     ttsRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RSt SRRCRtRRCRRRRRRR s
 RRRRRRRc tSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSct  sRRRRRRRRRRs RRRRS  RR RRRRRRRRsRt
 RRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt CRRRRRR t tR SRR RRCSRRRRCRRt
 RRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS SRC RRR RRRRR  SRRR RR
 RRRRR tRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt sRRtRRRRRRRRRC  tRRR
 RRRt RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRs RR RRRRRRRRRRRRRRRRRR
 Rt RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt RRRRRRRRRRRRRRRRRR
  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRR
 RRRRRRRRRRRRRRRSsCtttcssRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRR
 RRRRCt  tsSRRRRRRRRRRRRRRSc  tsRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR R SRRRRRRSt  RR
  cRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSt SRRRRRRRRRRRRRRRR RRRt    tRRRRt
 RRRRRRRRRRRc  CRRRt   tRRRRRRRRRRRS sRRRRRRRRRRRtSRRRRRRRRRRRRRRRRR
 RRRRRRR tRRRRRRR RRRRRRRRR tRRRRRRRRRRRRR RRRRRRR  tRRRRRRRRRRRRRR
 RRRRS RRRRRRRRt RRRRRRRRRRRRs SRRRRRRRRRRRRRR t  sRRc tRRRRRRRRc tRt
 RRR tRRRRRRRRRtSRRRRRRRRRRRRR tSRRt RRRRRRRRRRR   tsSs      RRRRt
 RR SRRRRRRRRR tRRRRRRRRRRRRttRRRRRRRRS RRRRRRRRRRt SCt tsRRRRRRRRRRRRRRt
 R RRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRctRRRRRRRRRttRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt
 t RRRRRRRRRRtRRRRRRRRRRRRtRRRRRRRRR tCC  RRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt
 SRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRS RRRRRR tRRRRRRRRRR tRR SRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt
 RRRRRRRRRRS RRRRRRRRRRR tRRRs SRRRRRRRRRRRRRS RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt
 cRRRRRRRRRRc RRRRRRRRRRR RRtRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt
 CRRRRRRRRRRS RRRRRRRRRRRt c RRRRRRRRRRRRRt t RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRt
 RRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRR RRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
 SRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRCcRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRcRRRRRssSRRRRRRRRRRRRRRRt
 R RRRRRRRRRRRtRRRRRRRRRRR RRRRRRRRR SRRRRRRRRRRR RR tRRRRR RRRRRRRRRRRRRt
 RR SRRRRRRRRR RRRRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRt tRRRRRRRRtRRRRRRRRRRRR
 RRRt sRRRRRRRRs RRRRRRRRS RRRRRRR RRRRRRRRCtRR  RRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRt
 RRRRRC  tt        RRRRR RRRRRRRS RRRSS RRRRRRRRRRRcRRRRRRRRRRRR
 ttttttttct  tcctct  tsCs CsStSsSssCsssCCcc CSCscctcttc ttccttttttttt--- asco-o <asco-o@o-o.lt> wrote:
> 
>        /e7eQ73ses77(7
>       7RQRReQQQ@Q@@eQQQe/
>       eQQQeQQ@Rs@Q@QQ3sees/
>      QQss3QQ@@Q3R@@QeQQeQsQs
>     sQs33eeQQ@@RQ7Q@QQQRQ3QQees
>     7QQ3sse3Qs@RR@@RQRQQQRsQeQsQe7
>    7se3s3e3ee@RQRQQ@QQQQQQ@eQQeeRR7
>    eeses3sQQeQQQQQQQQQQQRQ@@3QeseQQR
>   QQ3eese3ssQQeQQ@RQQQQQQ@Q@eseeeQRQ3
>   7Qese33e3sQQQe/@@Q@QQQQQQ@@ssQQQQRQe
>  /Qe3s333s3sQQQR @@3ReseeQQQ@RsQeQeR@Q7
>  Q3QQee3QeeeRRQRReQeesseQeeQ@@QQsQQQeQe
>  QQQQ@@RQQ@e33333s3337ee3eeQeQ@QQQeQQReQs
>  QeQ@@@@Re337333337333ssessseR@@eReQQQQRe(
> 33Q@@@@@Qe733(7377773essseeeeeR@RRQeQRQQQs
> 3QQ@@@@@33337733773333sseeeeQeR@RRReeQQQQQ
> sQQ@@R@@s37377733373s7essseQeQQR@QRQQQRRQQs
> QeQ@@@@@ss373/777ss777eeseeeQRRQ@@QQQQRQQeR/
> s3Q@R@@@333337373333essseeeeeQeQ@@@QQQe@RQQe
> e3e@QR@@3se333377seseQQeeeQQeQeQR@@QQQQQRQQR
> (3(QRsR@@eeRse3e333seeesseeQeQeeQRe@@QQQQQ@QQe
> 37sQQ@@Q@3esesseeseeeQeeeeeQQQQQeR@@@QQRQQ@RQ
> 373QQQRR@seesee3eeeeQeQesQRQeQQQQ@QR@@QQQRQRQ/
> s3seQQ@Q@ReQQQeQeQQQRR@RRReeeeRQQQ@R@@QQRRRRQ3
> s3ssee@e@@e@3seReRQQR@ess7eeeQeQQQQQ@@RQQQRQRe
> Q33sRQRe@Rees@@@eeReRe@@R@eeeReQQRRRQ@QsQQQeee
> 73QeQQReRQRQ@@@@@QeQee@@@@@seeeeQeeeQ@RQQQeQR
>  QssQQQs@RRe@R@@@@e3ee@@@@@eeeQQeQeeR@QQQQQs
>  QsssQee@@eQe@Q@@@e3es3@@@@3eeeRQQsRR@RQQQ7
>  (s3Qs3RR7@es@@R7e3essssQ3eeeQRQQe@RQeQe
>   3Q3(eRe@Q337333eeesse737eeQQQ 3/
>     (7RQRs3773RReess3333eeQe@
>       /e3733377e33733seeQR
>        R373733sesseeseQQR
>        es33eeeQeseesQQRs
>         es3sseeseseReQ
>          Res3sesQ@@@
>           eeQRRQQee7
>           eRQeeeeeQR@
>          essseeeeeQQQQs
>          Q33sseeeseeQeQQ
>         eeQ337seeeeeQQeQe@
>         3ssse/77seseeQeeeeeR
>        Q333eQe777seeeeQeseeRR
>        (e333sQQ7777seeeseeeQR@7
>        QsQs3eee7377seQeQeee@eR@
>        eeeQeQQ3(337seeeeeeee@Q@
>       QeQ3QQQQ33773seeeese@@QR@
>       7sQQeQ@Re3733sseQQesQRReeR@
>       Q3eRQQ@QQs(3e3QeQQReQ@@RRQQ
>      733eQQ@RRee3ee3eeeeeQe@@ReeQ7
>      ReeeeR@7RQQQ737eeeeeee@@@@@QR
>      QQeeR@ Ree7337seeeeee@@R@R@@
>      3see@@ Res3Q3s3eeeeeeR@R@@R@
>      e3QeR@  @s33esseesseeeeR@@@@R
>      RsReeQ  @3Q3QsessesseeeeQR@@R
>     (3e@eRs  @3e7QRes33eeeeeQQQeeRe          sQQ7
>     Q3seeR  RQe3eeQeseeeeQee@eeeQe         7QRRQQQ/7
>     373eRR  Q3eQseQseseseseQ@eeeee3        QQ@RQeeQQ3e7
>     377eRR  Qs3eseQQeQeeeeeQ@QeeeeR       /eQs@RQQRQQ3QQ3
>     3(3see  e337eQQQQR@ReeQQ7Reeeee      3QQs@R@QR((RQQQQ3
>     373see  eQeQs3eQeQRReeeR @QRsee      QQQ@@R@RsQQR(R@Qs7
>     37seQQ  33seQQQs3eQQQeee @Qeeeee     RQQ@@@@@@737RRRQ@sQ
>     33esQ@  @337733eRReRRQeR  @QessQ     @Q@@R@@R@@e3(7Qe@Re
>     33seee  e7773333eseeeeQR  3Reeee     QR@@R@QR@@R@@@QQ@QQ
>     333eQ(  eeee333seeeeeQeQ  RReses     Q@@@@@@@Re@@@RQ@@QQe
>     37sQQ  e33733e73eeeeRQQee  RQsses    QQ@@@Q@@@R@@RRQ@@QQQ(
>     373eeR  s3773ssRseeQeeQReeR  eeeeses    QR@RRRQ@@Q7@@Q@@@QQQ(
>     33eeR@ e3373sseeeeeeeRQesse7 eeQee33e    RQ@@Q@QRQ@RQ@@@@QRe
>    Q33eQQR 33(3373eeReeQeQQe3eeQ  ReQesssQ    s@@@R@RRQQQ@R@@QRs
>    s3eQQR  373373eeeQeReRRRe33seQ 3e@RQeese    eQ@@@QRRR@@@R@Qs
>    33eQQQ@  37(3733eseQQeRRQes7eeR  R@@Re7sQ    RsR@@RRRR@RRRR3/
>    33QRQQ7  33(737seeeQRQ@@eee7eeQ  @7@Rese     @RQ@@RR@Rs
>    eeeReQ  33(7777seQ@@QRRQes7see  37Qs@e7R    sRQQ@ /@@
>   sQReeQR  33/7777ese  RRQes7eee   eReeee@@@R@@@QQRQQRR@@Q
>   3sQeeR3  3777377ese  RQQee7ese7     @@@QRR@QQReRQR@QQ
>   3eeRQQ   33(3737eee7 RQese7eeQ3      R@@@R@R@ReRsRQQ
>   3QeRQ@   e3(7337eee3 RQeee3eee3         @@R@3(3@RQ
>   eQee    e3(7373eee7 @RQeseese7         @@RQRQe@RRs
>   /eRR    3737s7see  @Reeeseee         @@@e@ee@e@@
>         e37333eeQ  QRQeeeeQQ         e@RQRe@RRQ@R
>         33333seee  RRQeeeseQ         7@Re@@RQ/@Q@
>         s33333eeQ  @Reeeeeee          @R@R@QR Q@
>         s(3s3seQ@  RReeeseQ          sR@RR@Q@ RRR
>         7373s3seQe 3RQeeeeeQ          @R@@RQR@ @R@
>         Q333s3see  RQQeeeese          @R@RRRR  Q@@
>         373773seQ  ReQeeseeR          RQQRRQ@  @R@
>        73(377seeR eReQeeeeeR         @@QQRQR@  eRQ
>        Q3(337seQR @RQeeeeeQQ         @@ReRRRsQ  e
>        s3(7sseee@ @RQeeeeeeQ         @@QeRs3ss@
>        3377s3sse@ @QQeseeeee         @@RQ@ s3ss
>        3373eseeeR @eRQseeee7         RRRRR ( (
>        s77373eee@ RQQQeeeee          @@QR s@
>        s33333eeQR @QQQeseeQ          RRR@  s@
>        s33333eeQR @RQeeeeeR          RR@Qs  s3
>        3337s3eeQe @QRRessee          @RRQ3   e
>        7337sseeee RQeRessQ          @QQR7
>         3333s3sQe eeQeesse          @RQR
>         37733ssee (QeQe3se          @@QR
> 
> 
> 
> 
> --- asco-o <asco-o@o-o.lt> wrote:
> > [Image] [Kun sairastut] [Kelan kotisivulle] [Asiahakemisto] 1.1.2000 
> > KUN SAIRASTUT Tysterveyshuolto | Lyhytaikainen sairaus / 
> > LSSkSrinpalkkiot / Hoito ja
> > tutkimus / Hammashoito / LSSkkeet / Matkat ja yspyminen | 
> > SairauspSivSraha / Maksukausi / Mela-pSivSraha / SairauspSivSrahan 
> > mSSrS / Hakeminen /
> > Maksaminen ja verotus | Sairaus pitkittyy - kuntoutukseen | Sairaus 
> > aiheuttaa pysyvSn tyskyvyttsmyyden | Vammaiselle tukea 
> > TYŠTERVEYSHUOLTO
> > Tysterveystoimintaa toteutetaan tysterveyshuoltolain perusteella. 
> > Tysterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen 
> > tysympSrists, hyvin toimiva tysyhteiss,
> > tyshsn liittyvien sairauksien ehkSisy sekS tysntekijsiden tys- ja 
> > toimintakyvyn edistSminen. Sairausvakuutuslakiin perustuvan 
> > korvausjSrjestelmSn avulla
> > tysnantajalle sekS sekS yrittSjSlle ja mulle omaa tystSSn tekevSlle 
> > korvataan tysterveyshuollon jSrjestSmisestS aiheutuneet tarpeelliset 
> > ja kohtuulliset
> > kustannukset. Tysnantaja Tysnantajan velvollisuutena on 
> > kustannuksellaan jSrjestSS palveluksessaan oleville tysntekijsille 
> > tysterveyshuolto kSyttSen
> > terveydenhuollon ammattihenkilsitS ja heidSn tarpeellisiksi 
> > katsomiaan asiantuntijoita kSyttSen. JSrjestSmisvelvollisuus koskee 
> > niitS tsitS, joissa tysnantaja on
> > velvollinen noudattamaan tysturvallisuuslakia. Tysnantajan tulee 
> > tysterveyshuoltoa jSrjestSessSSn noudattaa hyvSS tysterveyshuollon 
> > kSytSntsS. Tysnantaja voi
> > harkintansa mukaan jSrjestSS tysntekijsilleen myss sairaanhoito- ja 
> > muita terveydenhuoltopalveluita. Korvauksen piiriin kuulu hyvSn 
> > tysterveyshuoltokSytSnnsn
> > mukainen toiminta, joka on toteutettu tysterveyshuollon tarpeellisia 
> > voimavaroja kSyttSen. Korvausta maksetaan korvausluokittain 
> > tysnantajalle aiheutuneista
> > tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Luokkaan I kuuluvat 
> > tysnantajan velvollisuudeksi sSSdetyn tai mSSrStyn tysterveyshuollon 
> > kustannukset. Luokkaan
> > II kuuluvat sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. 
> > Sairaanhoitona korvataan yleislSSkSritasoisen sairaanhoidon 
> > kustannukset. Korvauksen mSSrS
> > on 50% hyvSksyttSvistS kustannuksista. Maksettava korvaus mSSrSytyy 
> > tysntekijSkohtaisen laskennallisen enimmSismSSrSn mukaan. Tysnantaja 
> > hakee korvausta
> > kuuden kuukauden kuluessa kirjanpitonsa mukaisen tilikauden 
> > pSSttymisestS. Hakemukseen tulee liittSS suunnitelma 
> > tysterveyshuollon jSrjestSmisestS
> > seuraavana tilikautena sekS tyssuojelutoimikunnan (ellei toimikuntaa 
> > ole, tyssuojeluvaltuutetun) lausunto korvaushakemuksesta. YrittSjS 
> > YrittSjS tai muu omaa
> > tystSSn tekevS voi vapaaehtoisesti jSrjestSS itselleen 
> > tysterveyshuollon. YrittSjSllS tai muulla omaa tystSSn tekevSllS on 
> > oikeus saada korvausta jSrjestSmSnsS
> > lakisSSteisen tysterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista 
> > kustannuksista. YrittSjS voi jSrjestSS palvelut ostamalla ne 
> > terveyskeskuksesta tai muulta palvelujen
> > antamiseen oikeutetulta laitokselta tai henkilsltS. YrittSjS hakee 
> > korvausta Kelan toimistolta kuuden kuukauden kuluessa 
> > tysterveyshuollon kustannusten
> > syntymisestS kun palvelun tuottajana on yksityinen 
> > tysterveyspalvelujen antamiseen oikeutettu laitos tai 
> > ammatinharjoittaja. Kun yrittSjS hankkii tysterveyshuollon
> > palvelut terveyskeskukselta, terveyskeskus hakee yrittSjSlle 
> > antamiensa tysterveyshuoltopalvelujen kustannuksista korvausta Kelan 
> > toimistolta kuuden kuukauden
> > kuluessa palvelujen antamisesta. [alkuun.gif (1353 bytes)] 
> > LYHYTAIKAINEN SAIRAUS Sairauden sattuessa antaa sairausvakuutus 
> > taloudellista turvaa Suomessa
> > pysyvSsti asuvalle. Sairausvakuutus rahoitetaan vakuutetun ja 
> > tysnantajan maksuilla, jotka peritSSn * vakuutetuilta verotuksen 
> > yhteydessS heidSn
> > kunnallisveroSyriensS mukaan * tysnantajilta tiettynS 
> > prosenttiosuutena maksamistaan palkoista Sairausajalta maksetaan 
> > ansionmenetyskorvauksena
> > sairauspSivSrahaa. Sairaanhoitokustannuksina korvataan osa * 
> > yksityisen lSSkSrin palkkioista * yksityisen lSSkSrin antaman hoidon 
> > ja mSSrSSmien tutkimusten
> > kustannuksista * yksityisen hammaslSSkSrin antaman hoidon ja 
> > mSSrSSmien tutkimusten kustannuksista vuonna 1956 tai sen jSlkeen 
> > syntyneille sekS
> > rintamaveteraaneille * lSSkSrin tai hammaslSSkSrin mSSrSSmistS 
> > korvattavista lSSkkeistS * sekS vakuutetun ettS saattajan matka- ja 
> > yspymiskustannuksista.
> > LShes kaikkiin sairausvakuutuskorvauksiin sisSltyy omavastuuosuus eli 
> > sairastunut maksaa tiettyS markkamSSrSS pienemmSt kustannukset itse. 
> > Korvausta
> > maksetaan vain rajan ylimenevSltS osalta. LSSkSrinpalkkioista, 
> > hammashoidosta sekS tutkimuksesta ja hoidosta maksetaan korvaus 
> > enintSSn vahvistetun taksan
> > mukaisesta mSSrSstS. * Taksat koskevat ainoastaan korvauksen 
> > laskemista, joten palkkiot voivat olla suurempia kuin taksat. * Kela 
> > vahvistaa taksat sosiaali- ja
> > terveysministerisn mSSrSSmien perusteiden mukaan. * LSSkSrin ja 
> > hammashoidon palkkioita samoin kuin tutkimusta ja hoitoa koskevat 
> > taksat ovat nShtSvissS
> > Kelan toimistoissa ja tyspaikkakassoissa. Sairausvakuutuksesta ei 
> > korvata * sairaaloiden ja muiden sairaanhoitolaitosten 
> > hoitopSivSmaksuja, poliklinikkamaksuja,
> > leikkaussalivuokraa eikS terveyskeskusten ja muiden julkisten 
> > sairaaloiden perimiS maksuja (esim. lSSkSrinlausunnot) * siteiden, 
> > sidosten, tukisidosten,
> > tekojSsenten eikS muiden apuvSlineiden kustannuksia * 
> > terveydenhuoltokustannuksia, kuten terveystarkastuksia, 
> > seulontatutkimuksia, rokotuksia, ajokorttiin tai
> > hakemuksiin tarvittavia lSSkSrintodistuksia eikS lSSkkeitS, jotka on 
> > mSSrStty terveydentilan yllSpitSmiseksi tai sairauksien 
> > ehkSisemiseksi * ennen vuotta 1956
> > syntyneiden hammashuoltoa erSitS poikkeustapauksia lukuunottamatta. 
> > Kaikki Suomessa sairausvakuutetut saavat Kela-kortin, jonka 16 vuotta 
> > tSyttSnyt
> > allekirjoittaa itse. Muut korttiin tulevat mahdolliset merkinnSt 
> > tehdSSn Kelan toimistossa. * Kela-korttia kSytetSSn asioitaessa Kelan 
> > toimistoissa, apteekeissa tai
> > terveyskeskuksissa. Kortti palautetaan Kelan toimistoon, jos 
> > vakuutettu muuttaa pysyvSsti pois Suomesta. * Kelan toimistosta saa 
> > hakemuksesta kuvattoman
> > kortin tilalle kuvallisen Kela-kortin. Kortti maksaa 100 mk. Korttia 
> > voi kSyttSS myss henkilsllisyystodistuksena pankeissa ja posteissa. 
> > Kortilla voi saada
> > matka-alennuksia ja erSitS muita etuja, jos kortin haltija tSyttSS 
> > alennusta mysntSvien tahojen vaatimat edellytykset. Korttiin 
> > merkitSSn Kelassa erilliset tunnukset
> > nSiden alennusten saamiseksi [alkuun.gif (1353 bytes)] Korvaus 
> > lSSkSrinpalkkioista Sairausvakuutuksesta korvataan osa 
> > yksityislSSkSrin palkkioista. Myss
> > sairausvakuutusta varten annetusta lSSkSrintodistuksesta saa 
> > korvauksen, jos todistuksen on antanut yksityislSSkSri. 
> > Yksityissairaalassa tai julkisen sairaalan
> > erikoismaksuluokassa tehdystS tutkimuksesta ja hoidosta maksetaan 
> > samoin osakorvaus. * LSSkSrinpalkkioista korvataan 60 % vahvistetun 
> > taksan mukaisesta
> > mSSrSstS. Taksan ylittSvSltS osalta ei sairausvakuutuskorvausta 
> > makseta. * Jos apteekki perii lSSkSrinpalkkion lSSkkeiden 
> > mSSrSSmisestS (esim.
> > puhelinmSSrSyksestS), vShennetSSn sairausvakuutuskorvaus palkkiosta 
> > jo apteekissa. Korvaus tutkimuksesta ja hoidosta Sairausvakuutus 
> > korvaa osan
> > yksityislSSkSrin mSSrSSmien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista. 
> > Samoin korvataan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja 
> > fysioterapeutin antama hoito sekS
> > psykologin ja laboratoriohoitajan suorittama tutkimus sekS avohoitona 
> > annettu keinomunuaishoito. * Kun terveyskeskus lShettSS asiakkaansa 
> > tutkimuksiin
> > ostopalvelusopimuksen perusteella, Kela ei maksa hSnelle 
> > sairausvakuutuskorvausta, vaan toiminta tapahtuu kunnan tai asiakkaan 
> > omalla kustannuksella. * Kun
> > tutkimuksen ja hoidon kustannus ylittSS omavastuun, korvataan 75 % 
> > vahvistetun taksan mukaisesta omavastuun ylittSvSstS osasta samalla 
> > kertaa annettua
> > mSSrSystS kohden. * (YhtenS kokonaisuutena korvataan kuitenkin 
> > samalla kertaa mSSrStty tutkimus- ja hoitosarja, joka sisSltSS 
> > enintSSn 15 hoito- tai
> > tutkimuskertaa kolmen kuukauden aikana. YleensS korvataan vain 
> > tutkimus ja hoito, joka on suoritettu vuoden kuluessa mSSrSyksen 
> > antamisesta.) [alkuun.gif
> > (1353 bytes)] Korvaus hammashoidosta Vuonna 1956 ja sen jSlkeen 
> > syntyneille korvataan yksityisen hammaslSSkSrin jSrjestelmSllisen 
> > hammashuollon
> > periaatteita noudattava suun ja hampaiden tutkimus ja hoito. 
> > Korvausta ei makseta oikomishoidosta eikS proteettisista 
> > toimenpiteistS. * HammaslSSkSrin
> > palkkioista korvataan 60 % sekS suun ja hampaiden tutkimuksesta ja 
> > ehkSisevSstS hoidosta 75 % taksan mukaisesta mSSrSstS. * LisSksi 
> > maksetaan korvausta
> > hammashoitoon liittyvistS laboratorio- ja rsntgentutkimuksista sekS 
> > matkoista ja lSSkkeistS. Veteraaneille (joilla on rintamasotilas-, 
> > rintamapalvelus-, rintama- tai
> > veteraanitunnus) ja 1.3.2000 alkaen miinanraivaajille (joilla on 
> > Sota-arkiston tunnus) korvataan hammashuoltoa erillisen lain 
> > perusteella ja he saavat
> > poikkeuksellisesti korvausta myss proteettisen tysn kustannuksista. * 
> > Tutkimuksesta, ehkSisevSstS hoidosta ja protetiikkaan liittyvSstS 
> > hammaslSSkSrin tai
> > erityishammaslSSkSrin kliinisestS tysstS korvataan 100 % ja (1.5.1998 
> > alkaen) proteesien teknisestS tysstS 50 % taksan mukaisesta mSSrSstS. 
> > Korvausta ei
> > suoriteta hammasimplantista. * Muusta hammashoidosta korvataan 60 % 
> > taksan mukaisesta mSSrSstS. * Korvausta maksetaan myss hammashoitoon 
> > liittyvistS
> > laboratorio- ja rsntgentutkimuksista sekS matkoista ja lSSkkeistS. 
> > Ennen vuotta 1956 syntyneille korvataan vSliaikaisen lainmuutoksen 
> > perusteella kerran 1.10.
> > 1997 - 31.12.2000 vSlisenS aikana tehtSvSstS suun ja hampaiden 
> > tutkimuksesta ja ennalta ehkSisevSstS hoidosta 75 % vahvistetun 
> > taksan mSSrSstS. Muuten
> > heille korvataan hammashoitoa vain, jos hoito on vSlttSmStsntS jonkin 
> > muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi tai sSdehoidon tai
> > sytostaattihoidon takia tarpeellista. Asia selvitetSSn lSSkSrin 
> > lShetteellS. Korvaus kuten lSSkSrinpalkkioista ja lSSkSrin 
> > mSSrSSmistS tutkimuksista ja hoidoista.
> > Korvaus lSSkkeistS LSSkSrin mSSrSSmien sairauden hoitoon 
> > tarpeellisten lSSkkeiden hinnasta maksetaan peruskorvaus omavastuun 
> > ylittSvSltS osalta.
> > Korvaaminen edellyttSS lisSksi, ettS lSSkkeelle on vahvistettu 
> > kohtuullinen korvausperusteeksi hyvSksyttSvS tukkuhinta. Vakuutettu 
> > voi lisSksi saada sairautensa
> > perusteella oikeuden erityiskorvaukseen. * Myss hammaslSSkSrin 
> > mSSrSSmSt antibiootit korvataan, samoin kuin vuonna 1956 tai sen 
> > jSlkeen syntyneille muut
> > lSSkkeet, jotka hammaslSSkSri on mSSrSnnyt hammassairauden hoitoon. * 
> > Useimmat kSsikauppalSSkkeet eivSt sen sijaan ole korvattavia. * 
> > ErSiden kalliiden
> > lSSkkeiden peruskorvaamista on rajoitettu. NSitS kalliita, mutta 
> > hoidon kannalta merkittSviS lSSkkeitS korvataan erikseen luetelluissa 
> > sairaustiloissa, joissa
> > korvattavuus on lSSketieteellisesti perusteltua. Peruste osoitetaan 
> > lSSkSrinlausunnolla. NSitS merkittSviS ja kalliita lSSkkeitS ovat 
> > muun muassa MS-taudin
> > hoidossa kSytettSvS beetainterferoni ja Alzheimerin taudin lSSkkeet. 
> > Perusvoiteita ei yleensS korvata, mutta lSSkSrin mSSrSSmistS, 
> > pitkSaikaisen ihotaudin
> > hoitoon kSytettSvistS perusvoiteista voidaan kuitenkin maksaa 
> > peruskorvaus. ErSiden vaikeiden sairauksien hoitoon tarpeellisista, 
> > lSSkSrin mSSrSSmistS kliinisistS
> > ravintovalmisteista ja niitS vastaavista tuotteista (Sidinmaito) 
> > maksetaan myss joko peruskorvaus tai 75 %:n korvaus. Korvaaminen 
> > edellyttSS, ettS
> > ravintovalmiste on ostettu reseptillS apteekista tai sairaalasta. 
> > Kaikissa lSSkeostoissa on ostokertainen omavastuu. * Peruskorvaus on 
> > 50 % omavastuun
> > ylittSvistS kustannuksista. * Erityiskorvaukset ovat 75 % tai 100 % 
> > omavastuun ylittSvistS kustannuksista.. Vaikeissa ja pitkSaikaisissa 
> > sairauksissa maksetaan
> > lSSkkeistS ja kliinisistS ravintovalmisteista erityiskorvausta. 
> > Korvauksen saamisen ratkaisee aina sairaus. Kaikissa lSSkeostoissa on 
> > ostokertainen omavastuu.
> > Saadakseen korvausta ravintovalmisteista (joko perus- tai 
> > erityiskorvaus) tai oikeuden erityiskorvaukseen lSSkkeistS, 
> > vakuutetun on toimitettava Kelan toimistoon
> > tai tyspaikkakassaan hakemus ja lSSkSrinlausunto korvaukseen 
> > oikeuttavasta vaikeasta sairaudesta. * LSSkekorvauksissa 
> > lSSkSrinlausunnon tulee yleensS olla
> > sairaalatutkimukseen perustuva tai erikoislSSkSrin antama. Jos 
> > tSllaista lausuntoa on vaikea hankkia, voidaan hyvSksyS myss 
> > potilasta pitkSaikaisesti hoitaneen
> > yleislSSkSrin lausunto. Lausunnon perusteella tehdSSn Kelassa pSStss 
> > korvauksesta. Kun hakijalle mysnnetSSn oikeus 100- tai 
> > 75-prosenttisesti korvattaviin
> > lSSkkeisiin tai korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin, siitS 
> > tehdSSn merkintS Kela-korttiin. Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun 
> > hakemus on saapunut toimistoon
> > 30 pSivSn kuluessa lSSkeostosta. LSSkSrin mSSrSSmien lSSkkeiden, 
> > perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden 
> > sairausvakuutuskorvaus vShennetSSn ostosta
> > jo apteekissa, kun asiakas esittSS Kela-kortin
> > 
> > 
> > 
> > 
> >       a      a        a     
> >       s      s        s     
> >   s    c   m  c c       c   f  
> > |http://www.o-o.lt/asco-o;http://www.d2b.org/asco-o|
> >   a    -   -  - a       -  u -  
> >   -    o   a  o -       o  - o  
> >   a    .   i  . a       .  u w  
> >   m    c   l  n t       o  b   
> >       o      e        r     
> >       m      t        g     
> 
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Yahoo! Messenger - Talk while you surf! It's FREE.
> http://im.yahoo.com/
> 
> 
> 
> 
>       a      a        a     
>       s      s        s     
>   s    c   m  c c       c   f  
> |http://www.o-o.lt/asco-o;http://www.d2b.org/asco-o|
>   a    -   -  - a       -  u -  
>   -    o   a  o -       o  - o  
>   a    .   i  . a       .  u w  
>   m    c   l  n t       o  b   
>       o      e        r     
>       m      t        g     


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Messenger - Talk while you surf! It's FREE.
http://im.yahoo.com/